Vadītāja Edīte Ķikuste

Deju kolektīvs “Apinītis” strādā jau 6. sezonu, visus gadus startējot E grupā, taču 2014./2015.gada sezonā sevi pieteica vidējās paaudzes D grupā. Ir nomainījies dejotāju sastāvs, kolektīvs kļuvis gados jaunāks, enerģiskāks, varošāks.

2015. gada deju kolektīvu skatē kolektīvs ieguva 45.6 punktus un augstāko pakāpi, kas deva iespēju piedalīties VIII Vidējās paaudzes deju svētkos Jelgavā. Arī 2016. gada skatē saņemts augstākās pakāpes diploms, savukārt 2017.gadā I pakāpes diploms. Kolektīvs izveidojis jaunas tradīcijas, atradis jaunus un patstāvīgus draugus. “Apinītis” jau vairākas reizes organizējis lielo sadancošanos Gulbenē “Svecainē svečosimies”, kam ir liela atsaucība, jo katru reizi piedalās apmēram 10 kolektīvi. Līdz ar to kolektīvs aktīvi brauc ciemos pie citiem kolektīviem, veicinot draudzību, sadarbību, mācīšanos un nodrošinot labu pieredzi. Kolektīvs bijis arī ārpus Latvijas, piemēram, Gulbenes novada sadraudzības pilsētā Kenčinā, Polijā. Protams, piedalījies arī citās aktivitātēs – deju kolektīvu sporta spēlēs Litenē, novada iestāžu spartakiādē Gulbenes pilsētas sporta centrā.

Aktuālākās repertuāra dejas

Ai, kājiņas – S. Andževa

Odums – G. Skuja

Līgo danči – J. Purviņš

Diždeja – V. Birmbaums

Kad tie zēni prūšos gāja – J. Ērglis

Dzirnavniece Zemgalē – T. Ludborža

Kad mēs meitas precējām – J. Marcinkēvičs

Vai domāji, vai cerēji – J.Ērglis

 

Kontaktinformācija

Edīte Ķikuste: 28617074,