Vadītāja Edīte Ķikuste

Vadītāja Edīte Ķikuste ar kolektīvu sākusi strādāt tikai 2015. gadā. Taču jāuzsver, ka lielākā daļa dejotāju ir jau ar lielu pieredzi un augstu māksliniecisko līmeni, ko veidojusi ilggadējā “Vērdiņa” vadītāja Dainuvīte Putniņa. E. Ķikuste uzskata, ka 2015./2016.gada sezona nodejota godam, jo Gulbenes novada tautisko deju kolektīvu skatē iegūti 47,6 punkti un augstākā pakāpe. 2017.gada skatē iegūts Augstākās pakāpes diploms.

 Senioru tautisko deju kolektīvu koncertdzīve ir ļoti aktīva, jo kolektīvs piedalās ne tikai Gulbenes novada pasākumos, bet arī citur Latvijā. 2016. gada vasarā kolektīva vadītāja E. Ķikuste pieņēmusi izaicinājumu un iestudējusi jaunas dejas Limbažu domes rīkotajos danču nakts svētkos “Jel, dod man bučiņ”.

Aktuālākās repertuāra dejas:

Svētku maršs un valsis – L. Andersone, E. Ķikuste

Maņieres – J. Vilcāns

Bobu dancis – A. Āre

Klabdancis – V. Ozols

Sānu danci – V.Kalniņa

Kača – T. Ludborža

Jančuks, dančuks – V. Kalniņa

Caur sidraba birzi gāju – T. Aruma

 

Kontaktinformācija

Edīte Ķikuste: 28617074,