Knausīši

                                       

Bērnu deju kolektīvs „Knausīši” Gulbenes kultūras centrā darbojas kopš 2016.gada rudens. Šobrīd četrās dažādās grupās kolektīvā dejo apmēram 100 bērni vecumā no 4-11 gadiem. Deju nodarbības notiek divas reizes nedēļā – pirmdienu un trešdienu vakaros. Kolektīva dalībnieki regulāri piedalās dažādos vietējā un Latvijas mēroga koncertos, skatēs un festivālos. Par tradīciju kļuvuši dejotāju koncerti pirms Ziemassvētkiem un maija sākumā.

Kontaktinformācija:

Zane Meiere, 26222123, e-pasts: