Režisore Sarmīte Supe

Amatierteātris „Kuriozs” dibināts 2010. gada oktobrī. Amatierteātra repertuārā ir dažādi darbi, kas iestudēti gan uz skatuves, gan brīvdabā. Kā vienu no brīvdabas darbiem var mināt „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, kas pašiem amatierteātra dalībniekiem bija viens no lielākajiem izaicinājumiem. Amatierteātris ir piedalījies dažādos teātru pasākumos. 2015.gada novada amatierteātru skatē iegūts I pakāpes diploms, 2016. gada skatē augstākās pakāpes diploms, kas ļāva startēt arī "Gada izrādes 2016" Vidzemes reģiona skatē. 2017.gada skatē I pakāpes diploms.

Amatierteātra repertuārā ir Vizmas Belševicas darbs “Tās dullās Paulīnes dēļ”, Māras Zālītes “Še, Tev, žūpu Bērtuli”, Žana Anuja “Bikses”, Nikolaja Erdmaņa “Pašnāvnieks”, Tamāras Gabes “Kristāla kurpīte”.

 

Kontaktinformācija

Sarmīte Supe: 28359700,