Vadītāja Līga Radiončika

No 1989. gada līdz 2015. gada pavasarim teātri vadījusi Dzidra Matīsa, iestudējot ap 70 izrādēm. Tās tika spēlētas vienu reizi, repertuārā nav saglabājušās.

No 2015. gada rudens teātri vada Līga Radiončika. Iestudēts gan pirmais Ziemassvētku uzvedums “Veišu ciema zēni”, gan izrādes. Kolektīvā uz katru izrādi darbojas mainīgs sastāvs, bet kopumā tie ir apmēram 15 dalībnieki. Amatierteātris piedalās skatēs un novada pasākumos. 

Pēdējās izrādes: “Tracis bučas dēļ” (E.Kirillova), “Lauku gurķis” (G.Drezova)

 

Kontaktinformācija

Sarmīte Muižniece: 26371735,