Režisore Alda Alberte

Tirzas amatierteātris darbojas no 1990. gada, tajā spēlējot no desmit līdz pat septiņpadsmit aktieriem. Teātris piedalās Tirzas kultūras nama pasākumos, novada skatēs, kā arī izbraukuma izrādēs citos pagastos un novados. Kopīgi tiek svinētas arī dalībnieku jubilejas un svētki.

Sasniegumi Gulbenes novada skatēs: 2016.gadā Augstākā pakāpe (50 punkti), 2015.gadā I pakāpe ( 46 punkti), 2014.gadā I pakāpe, 2013.gadā I pakāpe (44 punkti), 2012.g gadā I pakāpe (42.3 punkti). Teātris piedalījies arī reģionālajā teātru skatē.

Repertuārā režisores A. Albertes dramatizējums par Marisu Vētru “Un ilgu nemiers nenorims”, R. Blaumaņa „Šūpulis” un „Paradīzē”, A.Čehova ”Bildinājums” un dažādi skeči.

Kontaktinformācija  

       Alda Alberte: 26954829,