Vadītāja Jolanta Zirne

Teātra māksla Beļavas pagastā ir aizsākusies vēl pirms tautas nama celtniecības. Teātra dramatiskais kolektīvs darbojies no 1966. gada – vecāki, bērni, mazbērni un nu jau arī mazmazbērni. 2009. gadā Beļavas amatierteātra kolektīvs ieguva nosaukumu "Mistērija". Kolektīvam bijuši vairāki režisori, no 2016./2017. gada sezonas sešpadsmit aktieri spēlē Jolantas Zirnes vadībā.

“Mistērija” piecus gadus Gulbenes novada skatēs ieguvusi I pakāpi. 2015.gadā amatierteātris ar J. Jaunsudrabiņa lugu "Ezermaļu krokodils jeb Laipa" (režisore Sarmīte Viduce) piedalījās Vidzemes reģionālajā teātru skatē Smiltenē. Kolektīvam ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar Zvārtavas pagasta amatierteātri “Latviānis”.

Izrādes: Lelde Stumbre “Kalnu Tāle”

 

Kontaktinformācija

Jolanta Zirne: 28722204,

Sarmīte Viduce: 25413669,