Vadītāja Iveta Golovača

 

Folkloras kopa “Līgo” veidojusies 1985. gada novembrī. Kolektīva dibinātāja 30 gadu garumā un tā dvēsele bija Inese Stalidzāne. Grūts un smags pārdzīvojums, kolektīva pastāvēšanas pārbaudījums bija ilggadējās vadītājas Ineses Stalidzānes aiziešana aizsaulē. Kolektīvs izturēja un turpināja strādāt vadītājas Ivetas Golovačas vadībā. Mīlestība uz latviešu tautas dziesmu, tās tradīcijām kolektīvam palīdzēja pārciest smago zaudējumu, saņemties un, godinot savas pirmās vadītājas Inesītes, kā visi viņu mīļi sauca, piemiņu, viņas neizmērāmo mīlestību uz latviešu tautas dziesmu, turpināt strādāt, nesot sevī latvisko spītu, izturību un bezgalīgo mīlestību uz latviešu tautas dziesmu un tās tradīcijām.

Kolektīvs pilda savu folklorista misiju, nesot un popularizējot tautā latviešu tautas dziesmu un latviskās tradīcijas. Kolektīvs latviskās tradīcijas ienesis ne tikai savās mājās, bet arī koncertējis Igaunijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Čehoslovākijā, Lietuvā, Krievijā.

Kolektīvs savā darbībā dāsni dalās ar skatītājiem, tas spēj aizkustināt cilvēkus ne tikai ar brīnišķīgajām tautas dziesmām, bet arī iekustināt ar lustīgiem dančiem, rotaļām, atraktīvām latviskām izdarībām. Kolektīva pūrā ir latviešu saulgriežu svētku programmas. Folkloras kopai “Līgo” ir arī latvisko kāzu līdzināšanas programma. Kolektīvā tā darbības 36 gados ir darbojušies turpat 200 dalībnieku, sākot no bērniem līdz sirma vecuma dalībniekiem. Tautas dziesma latviešu tautas tradīcijas kolektīva dalībnieki ienes ne tikai kultūras nama pasākumos, koncertos, bet Latviešu tautas tradīcijas, rotaļas, tautas dziesma skan visur, kur ir kaut viens folkloras kopas “Līgo” dalībnieks.

Kolektīvam ir plašs repertuārs, programmas parasti tiek sagatavotas attiecīgajam pasākumam, koncertiem vai notikumiem. Kopa “Līgo” spēj strādāt atraktīvi un radoši, bieži vien izvērtējot attiecīgo situāciju un sniedzot pasākuma dalībniekiem tieši viņu auditorijai interesējošo un vajadzīgo, tādējādi sasniedzot augstu emocionālo baudījumu.

Kontaktinformācija

Iveta Golovača: 28769906,