Vadītāja Ilona Matīsa, kormeistare Lūcija Hmeļevska, koncertmeistare Inga Kalniņa

 

Jaungulbenes sieviešu koris dibināts 2010. gada oktobrī. Jaungulbenieši allaž ir bijuši lieli dziedātāji un lepojušies ar kordziedāšanu pagastā. Tas bija iemesls, lai pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal sanāktu kopā pagasta dziedošās sievas un turpinātu dziedāšanas tradīcijas pagastā. Koris piedalījies dziesmu svētkos Rīgā, Alūksnē, Daugavpilī. Bez kora nav iedomājami gadskārtu svētki. Kā vienu no tradīcijām var minēt kora koncertēšanu Ziemassvētkos novada baznīcās. 2015. gada novada koru skatē iegūts I pakāpes diploms, 2016. gada starpnovadu koru skatē iegūts II pakāpes diploms. Kora repertuārā ir jebkuru gadskārtu svētku dziesmas.

Kontaktinformācija

                Ilona Matīsa: 26222308,