Vadītāja Ineta Maltavniece

Koris dibināts 1989. gada 31. martā, kad uz pirmo mēģinājumu sanāca 16 kora dziesmas mīļotāji un diriģente Rita Vēverbrante. Ar 2004. gadu kora vadītāja ir Ineta Maltavniece. Šobrīd “Kaprīzē” dzied 30 dziedātāji. 2014. gada pavasarī koris ar skaistu, emocionālu koncertu, svinēja 25. dzimšanas dienu.

 Savos 25 gados koris ir piedalījies visos Latvijas dziesmu svētkos, reģionālajos svētkos un skatēs, veidojis tematiskus dzimšanas dienas koncertus. 2015. gadā kolektīvs tika nominēts Gulbenes novada ”Gada balvai kultūrā - 2014”. 2015.gada apriņķa koru skatē korim “Kaprīze” I pakāpes diploms, 2016. gadā II pakāpes diploms. Kora repertuārā dziesmu svētku un Ziemassvētku dziesmas.

Kontaktinformācija

Ineta Maltavniece: 22412991,