Vadītāja Herunda Zuša

dzipar1610

Beļavas tautas nama rokdarbu pulciņš “Dzīpariņš” sāka darboties 2010. gadā ar iniciatores un vadītājas Herundas Zušas gādību. Kolektīvā aktīvi darbojas desmit dalībnieces.

Katru gadu rokdarbu kopā top lielais kopdarbs. Tekstildarbi tiek dāvināti Beļavas pagasta pārvaldei, tautas namam, bāriņtiesai, sociālajai dzīvojamai mājai "Blomīte". Kolektīvam izveidojusies laba sadarbība ar Beļavas mākslas studiju “Krāsu prieks”. Abi kolektīvi sadarbojoties veido kopīgas izstādes, kā arī par tradīciju kļuvusi pagasta pasākumos veidotā pārsteigumu loterija apmeklētājiem.

Kontaktinformācija

Herunda Zuša: 26467614,

Sarmīte Viduce: 25413669,