Vadītāja Spulga Upāne

Kolektīvs dibināts 2009. gada 8. oktobrī Leonoras Meņķes vadībā. No 2016. gada janvāra kolektīvu vada Pārsla Hamote. Kolektīvā ir 18 dalībnieces, kuru vidējais vecums ir 70 gadi.

Seniores ir ļoti atraktīvas un savās uzstāšanās reizēs publiku priecē ar ritmiskām, jautrām dejām. Apgūtas 40 dejas, kuras tikušas izdejotas apmēram 50 koncertos ne tikai savā pilsētā un novadā, bet arī Rīgā, Zaubē, Variņos, Palsmanē, Alūksnē, kur dalībnieces piedalījušas arī meistarklasē.

Kolektīvam izveidojusies laba sadarbība ar amatiermākslas kolektīviem no Līgatnes, Alūksnes, Rūjienas, Viļānu novada Dekšārēm, Smiltenes, Līgo, Stāmerienas, rīkojot kopīgus koncertus un daloties pieredzē. Dalībnieces apmeklē pilsētas un novada senioru pasākumi, kuplinot tos arī ar saviem priekšnesumiem.

Kolektīvam ir savas tradīcijas, jo tiek atzīmētas dzimšanas un vārda dienas, Ziemassvētki un citas nozīmīgas dienas. Katru gadu augusta sākumā kolektīva dalībnieces Maigas Birznieces mājās “Avotiņos” tiek rīkota zupas diena, kur tiek pārrunātas kopējās veiksmes un plāni, organizētas sportiskas aktivitātes un radošās darbnīcās, noslēgumā baudot uz ugunskura vārītu zupu.

Lielākā daļa dejotāju ir aktīvas dalībnieces dažādos mūžizglītības un starptautiskos senioru projektos. Piemēram, kopā ar Gulbenes vidusskolu īstenots projekts “Vari, dari, dalies!” un starptautiskais projekts “Silver Sharing Initiative”, kura ietvaros seniores mācās angļu valodu, apgūst datorprasmes un vasarā gatavojas apciemot draugus Polijā. “Leno” dzīve nav iedomājama bez vingrošanas Gulbenes sporta centrā, nūjošanas, kroketa, spēles “Uno”, ekskursijām, sieviešu vasaras skolas, dziedāšanas, rokdarbiem un vēl daudz kā cita, tāpēc “Leno” dāmas veido sava kolektīva vēsturi, visu apkopojot bildēs un aprakstos.

“Leno” dejotājas ir vienmēr atvērtas un savā kolektīvā labprāt uzņem jaunas dejotājas, kurām sirdī ir dejotprieks!

Kontaktinformācija

Ineta Meldere: 20244882,