Vadītāja Elīna Krēsliņa

Dāmas dejo no 2002. gada. Ar saviem atraktīvajiem priekšnesumiem un tērpiem kolektīvs priecē skatītājus dažādos pagasta kultūras pasākumos un vieskoncertos. Tiek organizēti līnijdeju festivāli Lejasciema estrādē. Repertuārā dažādas sižetiskās un raksturdejas.

Kontaktinformācija

Elīna Krēsliņa: 26466883