Vadītāja Anitra Markoviča

madar 16

Dāmas kopā uz dejošanu pulcējas jau no 2010. gada. Kolektīvā regulāri kopā sanāk 9 dalībnieces un rod prieku dejojot Līgo kultūras nama tradicionālajos un tematiskajos pasākumos, kā arī labprāt piedalās sadraudzības pasākumos, piemēram, Degumniekos, Meirānos, Lubānā. Dāmas pielāgo līnijdeju tipa repertuāru dažādiem tematiskiem un tradicionāliem pasākumiem.

Kontaktinformācija

Kristīne Bekmane: 29337845,