Pamatojoties uz iepirkuma „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” rezultātiem, 2014.gada 18.jūlijā Gulbenes novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Vides pakalpojumu grupa” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2014.gada 18.oktobra līdz 2019.gada 18.jūlijam. Saskaņā ar noslēgto līgumu tarifs par vienu kubikmetru ir 11.35 EUR bez PVN.

2016.gada janvārī Gulbenes novada atkritumu apsaimniekotājs maina nosaukumu – kopš 2016.gada sākuma tas ir SIA “Pilsētvides serviss”.

09.02.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.2, 6.§) nolemts noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 11,43 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Kā veidojas maksa par atkritumu izvešanu

Kopējo cenu, kas fiziskām un juridiskām personām jāmaksā par atkritumu izvešanu nosaka:

1) izmaksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, kā arī par šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras uzturēšanu,

2) tarifs par atkritumu apglabāšanu Litenes pagasta sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes",

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

 

Par atkritumu izvešanu jānoslēdz līgums

Par atkritumu izvešanu iedzīvotājiem un juridiskām personām ir jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kas apkalpo novada teritoriju.

Līgumus var noslēgt SIA „Pilsētvides serviss” Gulbenes filiālē, Brīvības ielā 87C, darba dienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00.

Tālruņi uzziņām: +371 25749599; +371 64495050.

Līguma noslēgšanai var pieteikties mājaslapā pilsetvide.lv.

 

Maksāšanas kārtība

Rēķinu par pakalpojumu iedzīvotāji var apmaksāt:

•             izmantojot internetbanku (Nordea Bank AB, A/S DNB banka, AS Swedbank, AS Citadele un AS SEB banka),

•             AS „Latvijas pasts” nodaļās, uzrādot saņemto rēķinu;

•             SIA „ALBA” norēķinu centrā, Rīgas ielā 36A, Gulbenē, uzrādot saņemto rēķinu,

•             visos SIA „Maxima” veikalu tīklos, pie kases uzrādot saņemto rēķinu.

SIA „Pilsētvides serviss” rekvizīti

Banka Bankas kods Bankas konts
Nordea Bank AB Latvijas filiāle NDEALV2X LV70NDEA0000083605338
A/S „DNB banka” RIKOLV2X LV96RIKO0002013078565
AS „Swedbank” HABALV22 LV02HABA0001408031721
AS „Citadele” PARXLV22 LV07PARX0012757830001
AS "SEB banka" UNLALV2X LV92UNLA0050022547912

Veicot maksājumu, jānorāda rēķina numurs.

 

Maisu iegāde

Sadzīves atkritumu vai šķiroto atkritumu uzkrāšanai tiek nodrošināta maisu iegāde  120 litru maiss maksā 1.66 EUR. Tie nopērkami SIA „Pilsētvides serviss” Gulbenes filiālē, Brīvības ielā 87C, darba dienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00. Maksājums veicams skaidrā naudā.

 

Atkritumu izvešana

Ir noteiktas atkritumu konteineru iztukšošanas dienas.

•             Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu nami: katra pirmdiena, trešdiena, piektdiena;

•             Gulbenes pilsētas privātmājas: katra otrdiena;

•             Beļavas pagasts: katra mēneša 1. pirmdiena;

•             Daukstu pagasts: katra mēneša 1., 2. un 4. otrdiena;

•             Druvienas pagasts: katra mēneša 2. otrdiena;

•             Galgauskas pagasts: katra mēneša 1. un 3.ceturtdiena;

•             Jaungulbenes pagasts: katra mēneša 1., 3. un 4. ceturtdiena;

•             Lejasciema pagasts: katra mēneša 2. un 4. pirmdiena;

•             Litenes pagasts: katra mēneša 2. un 4.pirmdiena;

•             Lizuma pagasts: katra mēneša 1. un 3. sestdiena;

•             Līgo pagasts:katra mēneša 4. ceturtdiena;

•             Rankas pagasts: katra mēneša 1. un 3. sestdiena;

•             Stāmerienas pagasts: katra mēneša 1. un 3. otrdiena;

•             Stradu pagasts: katra otrdiena;

•             Tirzas pagasts: katra mēneša 1. un 3. ceturtdiena.

Šķiroto atkritumu konteineru izvešana

  • Papīru un PET no Gulbenes izved katru trešdienu, pārējā novada teritorijā - reizi mēnesī.
  • Stikla atkritumus izved reizi mēnesī.

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA “Pilsētvides serviss”,
atjaunota 2017.gada februārī.