Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 29.06.2017. apstiprinājusi SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus.

No 01.08.2017. ir noteikts maksājums par atkritumu tonnas apglabāšanu atkritumu poligonā “AP Kaudzītes”, ieskaitot dabas resursu nodokli.

Laika posms

Maksājums ar dabas resursu nodokli (bez PVN), EUR/t

01.08.2017. –31.12.2017.

50,52

01.01.2018.–31.12.2018.

55,52

01.01.2019.–31.12.2019.

59,52

no 01.01.2020.

63,02

Dabas resursu nodoklis tiek palielināts pakāpeniski līdz 2020.gadam.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs veido daļu no maksas par atkritumu izvešanu, ko iedzīvotāji maksā SIA “Pilsētvides serviss”.

Skatīt 29.06.2017. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.65 (protokols Nr.22, 3.p.)…

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Par atkritumu izvešanu un norēķinu kārtību Gulbenes novadā…