janasGulbenes pilsētas pārvalde ir aktualizējusi pašvaldības īpašumā esošo sakņu dārzu nomas uzskaiti. Rezultātā ir noslēgti un atjaunoti nomas līgumi, kā arī apzinātas brīvās teritorijas sakņu dārzu nomai.

Pilsētas pārvalde piedāvā nomāt zemi sakņu dārziem šādās adresēs: Dzirnavu iela 5A, Krasta iela 23A, Litenes iela 31, Litenes iela 41, Robežu iela 33, Tilta iela 20, Tilta iela 30, Tilta iela 32, Tilta iela 34, Upes iela 1C, Viestura iela 26, Viestura iela 43A, Ziemeļu iela 20.

Par zemi sakņu dārza vajadzībām sazinieties ar pilsētas pārvaldes ne­kustamo īpašumu pārvaldnieku Kasparu Rakstiņu, zvanot 25728123 vai klātie­nē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 110.kabinetā.

Sakņu dārzu izvietojuma shēma: darziņi_kopā_aktualizēts.pdf