Atradnes nosaukums

Derīgā izrakteņa veids

 

Pagasts

Atļaujas saņēmējs

Atļaujas numurs

Atļauja derīga no

Atļauja derīga līdz

„Saliņas”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

SIA „MPI Karjers”

Nr.2

2009.gada 9.novembris

2025.gada 1.janvāris

„Saliņas”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

SIA „8 CBR”

Nr.1

2010.gada 19.februāris

2035.gada 8.februāris

„Augstie kalni”

Smilts

Lizuma pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

Nr2

2010.gada 16.augusts

2020.gada 13.maijs

„Saliņkrogs II”

Smilts- grants un smilts

Lizuma pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

Nr.2011/1

2011.gada 21.aprīlis

2021.gada 22.februāris

„Luķes”

Smilts - grants un smilts

Rankas pagasts

SIA "Rubate"

Nr. 1/2012

2012.gada 22.marts

2022.gada 15.marts

„Kaškai”

Smilts

Daukstu pagasts

SIA "ZDZ"

Nr. 2/2012

2012.gada 25.aprīlis

2022.gada 4.aprīlis

„Zvejnieki – Kupiņi”

Smilts – grants, smilts

Lizuma pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

Nr. 3/2012

2012.gada   26.jūlijs

2022.gada 16.februāris

"Sila Kalns”

Smilts

Jaungulbenes pagasts

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons

Nr.1/2013

2013.gada 28.februāris

2038.gada 6.janvāris

„Plukši” iecirknis „Mazdukuļi”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons

Nr.2/2013

2013.gada 23.maijs

2038.gada 20.marts

„Silenieki II laukums”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

Nr.3/2013

2013.gada 28.novembris

2038.gada 22.maijs

„Sila Kalns”

Smilts

Jaungulbenes pagasts

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Nr.1/2014

2014.gada 27.februāris

2038.gada 6.janvāris

„Plukši”, iecirknis „Mazdukuļi”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs

Nr.2/2014  

2014.gada 27.februāris

2038.gada 20.marts

„Plukši”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs

Nr.3/2014

2014.gada 27.februāris

2018.gada 17.janvāris

„Upeslīči”

Smilts

Litenes   pagasts

SIA „Rubate”

Nr.1/2015

2015.gada 4.jūnijs

2040.gada 8.janvāris

„Ramuksti”

Smilts

Litenes   pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

Nr.2/2015

2015.gada 27.augusts

2040.gada 15.marts

„Plukši”

Smilts- grants un smilts

Rankas   pagasts

SIA „Rubate”

Nr.1/2016

2016.gada 21.aprīlis

2040.gada 28.decembris

„Rīti”

Smilts- grants un smilts

Jaungulbenes pagasts

SIA “Pilsbergs”

Nr.1/2017

2017.gada 29.maijs

2042.gada 1.martam

„Plukši, 2018.gada iecirknis”

Smilts- grants un smilts

Rankas pagasts

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons

Nr.1/2018

2018.gada 5.aprīlis

2043.gada 1.martas

"Grantiņi 18"

Smilts-grants

Rankas pagasts

SIA Grantiņi"

Nr.1/2019

2019.gada 6.marts

2043.gada 4.novembris

“Smilškalni”

Smilts

Lejasciema pagasts

SIA “Rubate”

Nr.2/2019

2019.gada 25.jūlijs

2044.gada 20.jūnijs

„Ranka”, iecirknis “Luķes

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

SIA “Rubate”

Nr.1/2020

2020. gada 4.marts

2044.gada 4.decembris

„Saliņas”, iecirknis “Vientieši”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

SIA “8 CBR”

Nr.2/2020

2020. gada 30.jūnijs

2045.gada 19. februāris