Caur Latvijas zaļo ceļu asociāciju Gulbenes novada pašvaldība iesaistījusies Interreg Europe programmas starptautiskajā projektā “Desti-Smart”. Saloniki starppašvaldību kompānijas vadībā (Grieķija) projektā iesaistītas dažādas organizācijas un aģentūras no Itālijas, Vācijas, Portugāles, Spānijas, Kipras, Ungārijas, Lielbritānijas un Latvijas.

Projekta “Desti-smart” mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības galamērķu transporta un tūrisma politiku, integrējot stratēģijas ilgtspējīgai mobilitātei, pieejamībai un atbildīgai ceļošanai ar efektīvu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību, lai pārietu uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, izmantojot efektivitāti, elastīgumu un jaunas transporta sistēmas, popularizējot riteņbraukšanu un pastaigas, ieviešot inovācijas un īstenojot kapacitātes paaugstināšanas aktivitātes.

Gulbenes novada pašvaldība projektā iesaistās, lai turpinātu popularizēt Zaļos ceļus un ar tiem saistītos aktīvos un plānotos projektus. “Desti-smart” ietvaros sadarbībā ar nozares ekspertiem tiks izstrādāts detalizēts novada Zaļā ceļa attīstības scenārijs, kas tiks iekļauts kopējā Latvijas Zaļo ceļu Attīstības stratēģijā.  Notiks semināri un konferences, pieredzes apmaiņa, kā arī projekta 2.fāzē (no 2020. gada), pārņemot partneru pieredzi, partneriem būs iespēja pretendēt uz papildus finansējumu un īstenot pilotaktivitāti.

Projekts uzsākts šā gada 1. septembrī un tiks īstenots līdz 2022. gada 1. decembrim. Gulbenes novada pašvaldības budžets projektam ir 32500, 00 EUR, no kuriem 27625,00 EUR jeb 85% ir ERAF finansējums, bet 4875,00 EU jeb 15% Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

desti smart

Baiba Trifane,
Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja