Drukāt

Adrese

Dīķa iela 1

Gulbene

Gulbenes novads, LV-4401

Tālrunis

64474300

 

Gulbenes labiekārtošanas iestāde

 

 

Vadītāja Ligita Miezīte, t. 64474300, 29354272, e-pasts

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00.

Kapsētu apsaimniekošanas speciāliste Valda Kupce, t.26460306