22.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 13.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Tirzas pagasta teritorijā

Nr.p.k

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

( no 01.11-31.03.)

Autoceļu un ielu nosaukums (km, segums)

1.

C

C

Lāsītes – Vējiņi (0,66 km, grants)

2.

C

C

Autoosta – Lāsītes (0,15 km, šķembas-grants)

3.

C

C

Liepavoti – Madaras (0,23 km, grants)

4.

C

C

Kļavas – Ķezberi – Kalves (2,05 km, grants)

5.

C

C

Skola – Dārtiņa (5,61 km, grants)

6.

D

D

P38 – Mācītājmuiža (0,3 km, grants)

7.

C

C

Biedrības nams - Liepas – Bērzkalniņš (1,81 km, grants)

8.

C

C

Avotkalns – Zemītes – Druvāni (2,46 km, grants)

9.

C

C

Alejas – Strautmaļi (2,71 km, grants-smilts)

10.

C

C

Muiža – Zimeļi (3,24 km, grants)

11.

C

C

Dzirnavas - Ķempi (2,39 km, grants)

12.

C

C

V847- Āžu HES (0,42 km, grants)

13.

C

C

Stigas – Skošķi (1,43 km, grants)

14.

C

C

Priekuļi – Vēversviķi (1,81 km, grants)

15.

C

C

Krimi – Alsupes (2,79 km, grants)

16.

C

C

Troškas – Ozoliņi (1,71 km, grants)

17.

C

C

Mālukalns – Lejnieki (1,1 km, grants-smilts)

18.

C

C

Dzērbeņi – Ķepuri (1,78 km, grants-smilts)

19.

D

D

Kalēji – Apogi (0,25 km, grants-smilts)

20.

D

D

Kancēns – Estrāde(0,52km, grants)

21.

D

D

Kancēna kapi – Vectroškas – Āžu HES (1,51 km, grants-smilts)

22.

D

D

Āžu HES – Galgauskas robeža (1,23 km, grants)

23.

C

C

Mežģevjāņi – Krāces (1,05 km, grants)

24.

C

C

Gājēju tilts (0,14 km, melnais)

25.

D

C

Skola – Dārtiņa – Pamatskola (0,09 km, melnais)

26.

C

D

V847- Ābeles (0,25 km, grants)

27.

C

C

Upes iela (1,36 km, melnais, grants)

28.

C

C

Ozolu iela (0,25 km, melnais)

29.

 

C

Avotu iela (0,41 km, grants)