21.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 12.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Stāmerienas pagasta teritorijā

Nr.p.k

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

( no 01.11-31.03.)

Autoceļu un ielu nosaukums (km, segums)

1.

C

C

Kalniena – Lūri (6,85 km, bez seguma)

2.

D

D

Priednieki – Āboliņi – Staubernieki (2,97 km, grants)

3.

D

D

Balvi – Gulbene (vecais ceļš) (5,982 km, bez seguma)

4.

D

D

Tehnikums – Stūrastas (4,18 km, bez seguma)

5.

D

D

Kalniena – Parka iela (0,68 km, grants)

6.

D

D

Priednieki – Guldupji (4,41 km, bez seguma)

7.

D

D

Skola – Līdumi (2,323 km, grants)

8.

D

D

Tehnikums – Lāčauss (1,9 km, bez seguma)

9.

D

D

Pogupe – Medņi (1,4 km, bez seguma)

10.

D

D

Kalniena - Alejas (0,45 km, bez seguma)

11.

D

D

Kalniena – Kalnabānuži (2,23 km, bez seguma)

12.

D

D

Kalniena – Priedneiku ceļš (0,42 km, grants)

13.

D

D

Darbnīcas – Kaltes (0,88 km, grants)

14.

D

D

Stāmeriena – Mežvārgaļi (1,69 km, bez seguma)

15.

D

D

Kalniena – Skola – Klubs (0,58 km, bez seguma)

16.

D

D

Priedneiki – Dzelzavieši (1,2 km, bez seguma)

17.

D

D

Kaltes – Kalēji (2 km, bez seguma)

18.

D

D

Balvu šoseja- Salenieki (2,6 km, bez seguma)

19.

D

D

Putnukalni – Zālīši (0,8 km, bez seguma)

20.

D

D

Palsas – Lubānieši (1,50 km, bez seguma)

21.

D

D

Zālīši – Vilku purvs (1 km, bez seguma)

22.

D

D

Stāmeriena – Putrāni (0,69 km, bez seguma)

23.

D

D

Pļavnieku ceļš – Kauguri (1,9 km, bez seguma)

24.

D

D

Pļavnieku ceļš – Lielgabalnieki (1 km, bez seguma)

25.

D

D

Balvu šoseja – Strēlnieki (1,5 km, bez seguma)

26.

D

D

Stancmuiža – Vilku purvs (1 km, bez seguma)

27.

D

D

Naglenes ceļš – Mežamieši (1 km, bez seguma)

28.

D

D

Kalnabānuži – Dunduri (1,5 km, bez seguma)

29.

D

D

Kalniena – Lāčagāršas (1,15 km, bez seguma)

30.

D

D

Žagatas – Juanzemi (1,5 km, bez seguma)

31.

D

D

Cīruļi – Verdena (1 km, bez seguma)

32.

D

D

Skujiņas – Vecaizpurieši (1,3 km, bez seguma)

33.

D

D

Lubānieši – Mustakrogs (2 km, bez seguma)

34.

D

D

Stūrastu ceļš – Viļņi (0,5 km, bez seguma)

35.

D

D

Ludzupīte – Ludzassils (2 km, bez seguma)

36.

D

D

Vecstāmeriena – Garāžas (0,25 km, bez seguma)

37.

D

D

Draudzes - Kūtiņas (0,33 km, bez seguma)

38.

D

D

Ceļi uz mājām (0,36 km, bez seguma)

39.

D

D

Ceļi uz mājām (0,27 km, bez seguma)

40.

D

D

Pļavnieku ceļš – Slūžas (0,2 km, bez seguma)

41.

D

D

Ceļš apkārt Stāmerienas skolai (0,24 km, bez seguma)

42.

D

D

Dzirnavu iela (0,22 km bez seguma)

43.

D

D

Upes iela (0,339 km bez seguma)

44.

D

D

Miera iela (0,247 km grants)

45.

D

D

Sila iela (0,586 km bez seguma)

46.

D

D

Pļavu iela (0,219 km bez seguma)

47.

D

D

Liepu iela (0,183 km bez seguma)