20.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 11.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Stradu pagasta teritorijā

Nr.p.k

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

(no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielu nosaukums (km, segums)

1.

C

C

Litenes iela – Balvu šoseja (0,5 km, grants)

2.

C

C

Liepulejas – Dālderi – Stāķi (3,598 km, grants)

3.

C

C

Balvu ceļš – Rēzeknes ceļš (3,081 km, grants)

4.

D

D

Stradu skola – Antani (6,7 km, grants)

5.

D

D

Tiltakalns – Birznieki (0,825 km, bez seguma)

6.

D

D

Jaunķīši – Darbnīcas (3,723 km, grants)

7.

D

D

Darbnīcas – Samiņi (1,95 km, grants)

8.

D

D

Rēzeknes ceļš – Jūdzkalni (0,725 km, grants)

9.

D

D

Pekles ceļš (4,800 km, bez seguma)

10.

D

D

Līdumi – Zeltaleja – Stāmeriena (4,060 km, grants)

11.

D

D

Piebraucamais ceļš Dzejniekiem (1,37 km, bez seguma)

12.

D

D

Vīkšņi – Atvases – Voldemāri (3,128 km, bez seguma)

13.

D

D

Stāķu ceļš – Pakalnieši (0,5 km, grants)

14.

D

D

Rasas – Ūdrupes (0,950 km, bez seguma)

15.

D

D

Vecais Rēzeknes ceļš (3,100 km, bez seguma)

16.

D

D

Mežābeles – Jaunkapenieši (1,7 km, bez seguma)

17.

D

D

Silmalas – Straumes (0,845 km, bez seguma)

18.

C

C

Stāķu ciema Meliorācijas iela (0,22 km, melnais)

19.

C

C

Stāķu ciema Pirts iela (0,25 km, grants)

20.

C

C

Stradu ciema Dālderu iela (0,52 km, grants)

21.

D

D

Stradu ciema Samiņu iela (0,32 km, grants)

22.

D

D

Margu ciema Dūnu iela (0,82 km, grants)

23.

C

C

Ceļmalu ciema Palienas iela (0,31 km, grants)