19.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 10.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Rankas pagasta teritorijā

Nr.p.k

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

(no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums( km, segums)

1.

C

D

Vālodzes – Sejatas (1,92 km, grants)

2.

D

D

Gaujezeri – Lācītes (0,75 km, grants)

3.

B

B

Ranka – Lācītes (3,24 km, grants)

4.

C

C

Ranka – Rankas stacija (3,38 km, grants)

5.

C

C

Rēveļi – Mežsilieši – Vērzemnieki (5,97 km, grants) līdz Mežsiliešiem

6.

C

C

Mazsilieši – Kaudzītes (3,41 km, grants)

7.

D

D

Uriekstes stacija – Kaļvji (2,04 km, grants)

8.

D

D

Mežsētas – Vecāmuiža (1,72 km, grants)

9.

D

D

Dambakalns – Birzieši (2,89 km, grants)

10.

D

D

Sejatas – Veczimzas (2,08 km, grants)

11.

D

D

Degļupe – Strēlnieki (3,71 km, grants)

12.

D

D

Pēveļi – Sejatas (1,31 km, grants)

13.

D

D

Kalnāji – Vidusbirzuļi (6,90 km, grants)

14.

C

C

Azanda – Lapsiņas (2,44 km, grants)

15.

D

D

Vālodzes – Kadiķi (0,87 km, grants)

16.

D

D

Lejaskaudzītes – Kaudžu purvs (1,42 km, grants)

17.

D

D

Pakalnieši – Ķeži (2,05 km, grants)

18.

D

D

Silieši – Kutumi (3,5 km, grants)

19.

D

D

Caunes – Upesskangaļi (2,55 km, grants)

20.

D

D

Kalnāji – Ziemeļi (0,19 km, grants)

21.

D

D

Rankas stacija – Ērkalni (1,53 km, grants)

22.

D

D

Rasmaņi – Druvas (1,42 km, grants)

23.

D

D

Rēveļu ciema Palsas iela (0,29 km, grants)

24.

D

D

Rēveļu ciema Gaujas iela (0,40 km,grants)

25.

D

D

Rēveļu ciema Putnu iela (0,43 km, grants)

26.

D

D

Gaujasrēveļu ciema Graudu iela (0,17 km, grants)

27.

D

D

Gaujasrēveļu ciema Rūpniecības iela (0,23 km, grants)

28.

D

D

Gaujasrēveļu ciema Krasta iela (0,58 km, melnais, grants)

29.

D

D

Gaujasrēveļu ciema Vidus iela (0,22 km, grants)

30.

D

D

Gaujasrēveļu ciema Smilšu iela (0,26 km, grants)

31.

D

D

Rankas ciema Alejas iela (0,66 km, melnais)

32.

D

D

Rankas ciema Apgādes iela (0,065 km, grants)

33.

D

D

Rankas ciema Nākotnes iela (0,30 km, melnais)

34.

D

D

Rankas ciema Dārza iela (0,21 km, melnais)

35.

C

C

Rankas ciema Skolas iela (0,61 km, melnais, grants)

36.

D

D

Rankas ciema Strautiņu iela (0,11 km, grants)