18.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 9.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Lizuma pagasta teritorijā

Nr.p.k

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

( no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums ( km, segums)

1.

C

C

Ražotāji – Grūšļi – Censoņi – Kalniņi (5,6 km, grants)

2.

C

C

Silenieki – Podnieki – Velēnmuiža – Grūšļi (5 km, grants)

3.

C

C

Rīdūži – Strēbeles – Rankas pag. robeža (8,7 km, grants)

4.

C

C

Lizums – Kalēji – Avoti (0,982 km, melnais)

5.

C

C

Kalēji – Mežāres – Elstes – Taures (6,260 km, grants)

6.

C

C

Rublēni – Pieti (0,380 km, grants)

7.

C

C

Melderi – Grauži – Vinķeles (4,04 km, grants)

8.

C

C

Velēnmuiža – Augstie kalni – Draudzes skola (3,09 km, grants)

9.

C

C

Kalēji – Kolaņģi – Melderi (2,45 km, grants)

10.

C

C

Velēna – Draudzes skola (1,27 km, grants)

11.

C

C

Mežāres – Smilškalni – Rodzupi (2,81 km, grants)

12.

C

C

Velēna – Grimnauži – Līkās priedes (2,78 km, grants)

13.

C

C

Siena miltu kalte – Akmens tilts – Senči (5,22 km, grants)

14.

C

C

Poļu purvs – Grūšļi (1,62 km, grants)

15.

C

C

Velēnmuiža – Sila kapi (1,188 km, grants)

16.

C

C

Ķīvītes – Gārškalns (1,18 km, grants)

17.

C

C

Lizuma ceļš – Upītes (1,17 km, grants)

18.

C

C

Apsītes – Priedaine (1,11 km, grants)

19.

C

C

Podnieki – Kieģeļceplis (0,372 km, grants)

20.

C

C

Ražotāji – Klajumi (0,42 km, grants)

21.

C

C

Ražotāji – Rūpnīca (0,1 km, melnais)

22.

C

C

Parka iela (0,95 km,melnais)

23.

C

C

Dārza iela (0,59 km, grants)

24.

C

C

Līvānu iela (0.48 km, grants)

25.

C

C

Kalna iela (0,17 km, grants)

26.

C

C

Jaunkalniņa- Rublēnu iela (0,94 km, grants)

27.

C

C

Klintis- Aptiekas ielas (0,35 km, melnais)

28.

C

C

Internāts- Mārtiņi iela (0,10 km, grants)