16.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 7.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Līgo pagasta teritorijā

Nr.p.k.

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

( no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums (km, segums)

1.

C

C

Siltais – Ušuri (4,77 km, grants)

2.

D

D

Siltais – Liedupes (2,85 km, grants)

3.

D

D

Liedupes – Rožkalni (2 km, grants)

4.

D

D

Dravnieki – Lapši (3,5 km, grants)

5.

D

D

Lapši – Ušuri (2,92 km, grants, betona plāksnes)

6.

D

D

Līgo muiža – Dzelzavas robeža (2,1 km, grants)

7.

D

D

Varītes – Vecezeriņi (0,85 km, grants)

8.

D

D

Stukmaņi – Jaunasarupji – Roznieki (2,93 km, grants)

9.

D

D

Ceriņi – Jaunrozes (1,6 km, grants)

10.

D

D

Uplejas – Jaunā muiža (1 km, grants)

11.

D

D

Stukmaņi – Eļmi (1,6 km, grants)

12.

D

D

Jāņukalns – Strautnieki – Krasta 20 (0,55 km, grants)

13.

D

D

Dravnieki – Ielejas (0,75 km, grants)

14.

D

D

Jasmīni – Stradi (2,65 km, bez seguma)

15.

D

D

Ērgļi – Auzāni (1,1 km, grants)

16.

D

D

Riesti – Podziņas (0,6 km, grants)

17.

D

D

Jaunāmuiža – Plēsums (0,86 km, bez seguma)

18.

C

C

Krasta iela (0,47 km, melnais)

19.

C

C

Līvānu iela (0,15 km, melnais)

20

C

C

Liepu iela (0,25 km,melnais)

21.

C

C

Krasta – Vītolu –Kaltes iela 0,50 km, melnais)

22

C

C

Vidus iela (0,22 km, melnais)

23.

C

C

Ozolu iela (0,40 km, grants)