15.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 6.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Lejasciema pagasta teritorijā

Nr.p.k.

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

(no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums (km, segums)

 1.

D

D

Mulcupes – Vizbilītes (1,679 km, bez seguma)

 2.

C

C

Lembupe – Ledupe (8,139 km, bez seguma)

 3.

C

D

Zvārtavi – Andriņi (3,760 km, bez seguma)

 4.

D

D

Jaundaņumārki – Cieskalni (2,670 km, bez seguma)

 5.

D

D

Salaki – Mērupe (3,120 km, bez seguma)

 6.

C

C

Kapsētas ceļš (0,54 km, bez seguma)

 7.

D

D

Sinole – Gaujas tilts caur Šķūneniekiem (5,09 km, bez seguma)

 8.

D

D

Menģele – Šoseja P-27 (2,5 km, bez seguma)

 9.

C

D

Šoseja P34-Ratenieki (3,394 km, bez seguma)

 10.

C

C

Veri – Jānūži (1,55 km, grants)

 11.

D

D

Svārbe – Grimnauži (1,498 km, bez seguma)

 12.

D

D

Mulcupes – Grimnauži (2,247 km, bez seguma)

 13.

D

D

Līči – Jaunbebrupi (1,104 km, bez seguma)

 14.

D

D

Svārbe – Aizpurvi (5,503 km, bez seguma)

 15.

D

D

Lapati – Ramapurvs (1,765 km, bez seguma)

 16.

D

D

Apši – Upītes (1,617 km, bez seguma)

 17.

C

D

Zvārtavi – Mauriņi (1,436 km, bez seguma)

 18.

D

D

Dukuļi – Salmaņi (2,652 km, bez seguma)

 19.

D

D

Gārša – Cepurkalni (1,350 km, bez seguma)

 20.

C

C

Dambakalns – Sinole (2,100 km, bez seguma)

 21.

C

C

Upmaļi – Krāces (1,240 km, bez seguma)

 22.

D

D

Rožukalns – Vītiņi (1,490km, bez seguma)

 23.

C

C

Podnieki – Bārīši (1,500 km, bez seguma)

 24.

C

C

Silavas – Melnalkšņi (4 km, bez seguma)

 25.

C

C

Šoseja P – 34 (14,6 km) – Miķītes (5 km, bez seguma)

 26.

C

C

Bozemnieki – Pincikājas (1 km, bez seguma)

 27.

C

D

Umari – Krampani (1,300 km, bez seguma)

 28.

C

D

Ozoli – Palata (2,1 km bez seguma)

 29.

C

C

Veri – Jānūži (0,700 km, bez seguma)

 30.

D

D

Cepurītes – Latvasas (1,100 km, bez seguma)

 31.

C

D

Šoseja P-43 – Estrāde (0,456 km, grants)

 32.

C

D

Bozemnieki – Olekši (1,300 km, bez seguma)

 33.

D

D

Bozemnieki – Krampani (1 km, bez seguma)

 34.

D

D

Estrāde – Mudaža (2,980 km, bez seguma)

 35.

C

D

Tirzas iela (0,405 km, grants, bez seguma)

 36.

C

D

Dārza iela (0,202 km,bez seguma)

 37.

C

D

Rūpnieku iela (0,120 km,melnais, grants)

 38.

C

D

Imantas iela (0,380 km, melnais,bez seguma)

 39.

C

D

A. Sakses iela (0,512 km, melnais)

 40.

C

D

Rožu iela (1,005 km, melnais, bez seguma un grants)

 41.

C

D

Skolas iela (0,348 km, melnais, grants)

 42.

C

D

Krasta iela (0,423 km, grants)

 43.

C

D

Smilšu iela (0,712 km, melnais, grants)

 44.

C

D

Kalēju iela (0,430 km, grants)

 45.

C

D

Līča iela (0,390 km, grants)

 46.

C

D

Kalna iela (0,352 km,grants)