Drukāt

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Lejasciema pagasta teritorijā

Nr.p.k. Ceļa nosaukums no līdz Garums (km) Seguma veids Autoceļu uzturēšanas klase ziemas sezonā (16.10.-15.04.) Autoceļu uzturēšanas klase vasaras sezonā sezonā (16.04.-15.10.)
1 5-1Mulcupes-Vizbulītes 0,00 2,86 2,86 bez seg D D
2 5-6 Lembupe-Ledupe 0,00 8,14 8,14 bez seg C C
3 5-7 Zvārtavi-Andriņi 0,00 3,76 3,76 bez seg C D
4 5-8 Jaundaņumārki- Cieskalni 0,00 2,67 2,67 bez seg D D
5 5-9 Salaki-Mērupe 0,00 3,12 3,12 bez seg E E
6 5-12 Kapsētas-Ceļš 0,00 0,61 0,61 bez seg C C
7 5-16 Sinole-Gaujas tilts caur Šķūneniekiem 0,00 5,09 5,09 bez seg D D
8 5-21 Meņģele-šosejaP-27 0,00 2,50 2,50 bez seg C D
9 5-22 šoseja P34-Ratenieki 0,00 4,70 4,70 bez seg C D
10 5-24 Veri-Jānuži 0,00 1,32 1,32 grants C D
11 5-2 Svārbe-Grimnauži 0,00 1,50 1,50 bez seg D D
12 5-3 Mulcupes-Grimnauži 0,00 2,25 2,25 bez seg D D
13 5- 4 Līči-Jaunbebrupi 0,00 1,10 1,10 bez seg D D
14 5-5 Svārbe-Aizpurvi 0,00 1,14 1,14 bez seg D D
15 1,14 6,27 5,13 bez seg D D
16 5-10 Lapati-Ramapurvs 0,00 1,77 1,77 bez seg D D
17 5-11 Apši-upītes 0,00 1,62 1,62 bez seg D D
18 5-14 Zvārtavi-Mauriņi 0,00 1,64 1,64 bez seg C D
19 5-15 Dukuļi-Salmaņi 0,00 2,65 2,65 bez seg E E
20 5-17 Gārša-Cepurkalni 0,00 3,26 3,26 bez seg D D
21 5-18 Upmaļi-Dambakalns 0,00 0,98 0,98 bez seg C C
22 5-19 Sinole-Krāces 0,00 3,46 3,46 bez seg C C
23 5-20 Rožukalns-Vītiņi 0,00 1,49 1,49 bez seg D D
24 5-23 Podnieki-Bārīši 0,00 1,50 1,50 bez seg C C
25 5-25 Silavas-Melnalkšņi 0,00 4,00 4,00 bez seg C C
26 5-26 ŠosejaP-34 14,6km-Miķītes 0,00 5,00 5,00 bez seg C C
27 5-27 Bozemnieki-Pincikājas 0,00 1,00 1,00 bez seg C C
28 5-30 Umari-Krampani 0,00 1,30 1,30 bez seg C D
29 5-31 Ozoli-Palata 0,00 2,10 2,10 bez seg C D
30 5-32 Veri-Jānužu kaltes 0,00 0,79 0,79 bez seg C D
31 5-33 Cepurītes-Latvasas 0,00 1,86 1,86 bez seg C D
32 5-35  P34-Mudaža 0,00 0,61 0,61 grants C D
33 5-13 Šoseja P-34-Estrāde 0,00 0,46 0,46 grants C D
34 5-28 Bozemnieki-Olekši 0,00 1,30 1,30 bez seg C D
35 5-29 Bozemnieki -Krampani 0,00 0,78 0,78 bez seg C D
36 5-34 Estrāde -Mudaža 0,00 3,63 3,63 bez seg E E
37 5-36 Madaras-Ozoli 0,00 0,64 0,64 bez seguma E E
38 5-37 Cepļ i- Ķilpani 0,00 0,67 0,67 bez
 seguma
E E