14.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 5.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Jaungulbenes pagasta teritorijā

Nr.p.k.

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

( no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums (km, segums)

1.

C

C

Gulbītis – Indrāni (2,618 km, grants)

2.

D

C

Imantas -Jaungulbene (1,312 km, grants)

3.

D

C

Ušuru ceļš – Jaungulbene (3,017 km, grants)

4.

D

D

Kazāki – Pauri (4,340 km, grants)

5.

D

D

Lembi – Jaunagrumi (4,030km, grants)

6.

D

C

Mierakalns – Zaķakājas (3,653 km, grants)

7.

D

C

Obrava – Jaunstāmeri (1,689 km, grants)

8.

D

C

Jaunstāmeri – Doktas (2,703 km, grants)

9.

C

C

Vēveri – Sveķu skola (1,778 km, grants)

10.

D

C

Kaipi – Liede (1,095 km, grants)

11.

D

C

Austrumi – Sēlieši (1,814 km, grants)

12.

D

C

Aduliena – Liepas (0,872 km, grants)

13.

D

C

Pīlādži – Tūjas (0,789 km, grants)

14.

D

C

Gulbītis – Lapaiņi (0,993 km, grants)

15.

D

C

Tūju fermas ceļš (0,263 km, grants)

16.

D

C

Dambīši – Siladzirnavu ezers (0,250 km, grants)

17.

D

C

Videnieki – Viesturi (0,220 km, grants)

18.

D

C

Vecais Madonas ceļš (1,197 km, grants)

19.

D

C

Silalauzas – Kalniņi (2,00 km, grants)

20.

D

C

Internāts – Gobas (0,400 km, grants)

21.

D

C

Vārpiņu iela (0,432 km, melnais)

22.

D

C

Skolas iela (0,163 km, melnais

23.

D

C

24.Ezera iela (0,442 km, grants)

24.

D

C

Baznīcas iela ( 0,630 km, melnais)

25.

D

C

Parka iela (0,237 km, grants)

26.

D

C

Ozolu iela (0,180 km, melnais)

27.

D

C

Bērzu iela (0,466 km, melnais)

28.

D

C

Kalna iela (0,312 km, melnais)

29.

D

C

Tirgus iela (0,150 km, grants)

30.

D

C

Liepiņu- Lapiņu iela (0,190 km, grants)