13.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 4.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Galgauskas pagasta teritorijā

Nr.p.k.

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

( no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums ( km, segums )

1.

C

C

Rimstavas – Pamati (2,2 km, grants)

2.

C

C

Muiža – Žvirkalne (1,9 km, grants)

3.

D

D

Tirzas stacija – Zeltiņi (1,7 km, grants)

4.

C

C

Reiņi – Vietas (0,5 km, grants)

5.

C

C

Rītiņi – Pārbrauktuve (0,5 km, grants)

6.

C

C

Galgauska – Zemītes – Lielkaļi (3,85 km, grants)

7.

D

D

Pumpuri – Jaunāmuiža (1,7 km, grants )

8.

D

D

Dzeņi – Laimiņi – Kamalda (2,1 km, grants)

9.

D

D

Vāverītes – Tirzas tilts (3,2 km, grants)

10.

D

D

Ozoliņi – Božas (1,9 km, grants)

11.

D

D

Žuburi – Austrumi (1,08 km, grants)

12.

D

D

Ceļš uz kapiem (0,5 km, grants)

13.

D

D

Sīļi – Pamati (2,2 km, grants)

14.

D

D

Lāči – Malieši (0,77 km, grants)

15.

D

D

Dzeņi – Kamalda (2,5 km, grants)

16.

D

D

Zemītes – Lielpurvi (4,6 km, grants)

17.

D

D

Galgauska – Dzelzceļa stacija (0,5 km, grants)

18.

D

D

Priednieki – Vietas (0,4 km, grants)

19.

D

D

Ceļš uz Eglājiem (0,4 km, bez seguma)

20.

D

D

Ceļš uz Skalbēm (0,1 km, bez seguma)

21. D D Priednieki – Celmiņi (0,5 km, bez seguma)
22. D D Veccelmiņi-Rītiņi (0,20 km, grants)
23. C C Skolas iela ( 0,47 km, melnais)
24. C C Lejas iela (0,50 km, grants)
25. C C Veišu iela (0,71 km, grants)
26. C C Pļavu iela (0,33 km, grants)
27. C C Līkā iela (0,34 km, grants)
28. C C Rimstavu iela (0,60 km, bez seguma)