11.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 2.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Daukstu pagasta teritorijā

Nr.p.k.

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.11-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums( km, segums)

1.

D

D

Mālukalni – Zaķīši – Krapa (4,388 km, grants)

2.

D

D

Krapa – Aizupieši – Gāršas (3,888 km, grants)

3.

D

D

Madonas ceļš – Krapa (1,776 km, grants)

4.

D

D

Stari – Blektes – Audīle (5,51 km, grants, melnais)

5.

D

D

92.dzelzceļa km – Elstes (2,767 km, grants)

6.

D

D

Elstu dzelzceļa pārbrauktuve- Melnsalas – 85 km dzelzceļa pārbrauktuve (3,438 km, grants)

7.

C

C

Kapukalns – Melderi – Krapas pietura (2,866 km, grants)

8.

D

D

Daukstes veikals – Augstsalnieki (2,99 km, grants)

9.

D

D

Medņi – Daukstes (2,044 km, grants)

10.

D

D

Jansoni – Stūrīši (1, 607 km, grants)

11.

D

D

Grīvas – Krapas pasts (1,365 km, grants)

12.

D

D

Stari – Veckrimi (0,85 km, grants, melnais)

13.

D

D

Krapa – Skujiņas (0,42 km, bez seguma)

14.

D

D

Dēgļi – Blīgznas (1,026 km, bez seguma)

15.

D

D

Elstu pienotava – Dzidrumi, Medņi – Odzenieši (6,73 km, bruģis, grants, bez seguma)

16.

D

D

Skudras – Viduči – Mālukalni (3,388 km, grants)

17.

D

D

Elstu pienotava – Priednieki – Mirgas (2,874 km, grants)

18.

D

D

Lejasandži – Mālukalni (1,848 km, melnais)

19.

D

D

Upatnieku ceļš (0,587 km, grants)

20.

D

D

Sīpoliņu ceļš (1,04 km, grants)

21.

D

D

Vanagi – Simsonu drupas (1,414 km, grants)

22.

D

D

Krimu ozols – Kramiņi (1,476 km, grants)

23.

D

D

Audīle – Ošupi (0,86 km, grants, bez seguma)

24.

D

D

85.kmdzelzceļa pārbrauktuve – Ušuru ezers (0,88 km, grants)

25.

D

D

Gatves – Vīksniņi – Ozoliņi (0,65 km, bez seguma)

26.

C

C

Jaunie kapi – Dzelzceļš (0,31 km, grants)

27.

C

C

Daukstu ciema Torņa iela (0,26 km, melnais)

28.

C

C

Daukstu ciema Skolas iela (0.,50 km, melnais)

29.

C

C

Staru ciema Bērzu iela (0,32 km, melnais)

30.

C

C

Staru ciema Bišu iela (0,55 km, melnais)

31.

C

C

Krapas ciema Parka iela (1,14 km, melnais)