10.pielikums pie 2014.gada 24.aprīļa domes sēdes Nr.7, 17.§, 1.p.

Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonā un vasaras sezonā Beļavas pagasta teritorijā

Nr.p.k.

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase vasaras sezonā

(no 01.04.-31.10.)

Autoceļu un ielu uzturēšanas klase ziemas sezonā

(no 01.11.-31.03.)

Autoceļa un ielas nosaukums ( km; segums)

1.

C

C

Svelberģis – Rožlejas – Celmiņi (1,57 km, grants)

2.

C

C

Krūzītes – Spriņģi (4,13 km, grants)

3.

C

C

Spalvas – Strautiņi (4,62 km, grants)

4.

C

C

Asarupes ceļš (3,54 km, grants)

5.

C

C

Plūdoņu ceļš (1,28 km, grants)

6.

C

C

Rečiņi – Spriņģi (1,93 km, grants)

7.

C

C

Celmiņi – Šķiņķi (1,41 km, grants)

8.

C

C

Silamala-Krimi (4,75 km, grants)

9.

C

C

Gāršnieki – Aizsili (5,39 km, grants)

10.

C

C

Eglenieki – Auguliena (4,16 km, grants)

11.

C

C

Jaungurķi – Sīļi (2,91 km, grants)

12.

C

C

Ambenieki – Celmiņi (2,28 km, grants)

13.

C

C

Barani – Letes (2,00 km, grants)

14.

D

D

Barani-Letes (3,00 km, bez seguma)

15.

C

C

Grestes – Jēči – Beļava (6,57 km, grants)

16.

C

C

Beļava – Kranci – Krieviņi (4,75 km, grants)

17.

D

D

Birznieki – Letes (0,23 km, grants)

18.

D

D

Birznieki – Letes (2,27 km, bez seguma)

19.

D

D

Dreipji – Mili (0,75 km, grants)

20.

D

D

Dreipji – Mili (2,25 km, bez seguma)

21.

D

D

Viduči – Dzirkaļi (1,11 km, grants)

22.

D

D

Ausmiņas – Gāršnieki (1,30 km, grants)

23.

D

D

Ausmiņas – Gāršnieki (0,9 km, bez seguma)

24.

D

D

Ausmiņas – Gāršnieki (1,01 km, grants)

25.

D

D

Dumbrāju ceļš (1,1 km, grants)

26.

D

D

Rutkastes – Valme (1,1 km, grants)

27.

D

D

Rutkastes – Valme (0,72, bez seguma)

28.

C

C

Skola – Melderi (0,92 km, grants)

29.

D

D

Vanagi – Kranci (1,18 km, grants)

30.

D

D

Viculaikas – Līgotņi (0,4 km, grants)

31.

D

D

Viculaikas – Līgotņi (0,58 km, bez seguma)

32.

D

D

Viculaikas – Līgotņi (1,17km, grants)

33.

D

D

Piena savāktuve – Branti (3,72 km, grants)

34.

D

D

Beļava – Auziņas (0,65 km, grants)

35.

D

D

Beļava – Auziņas (1,14 km, bez seguma)

36.

D

D

Pilmaņi (0,5 km, grants)

37.

D

D

Pilmaņi (0,48 km, bez seguma)

38.

D

D

Spriņģi – Ārņi (1,3 km, grants)

39.

D

D

Sprinģi – Ārņi (0,4 km, bez seguma)

40.

D

D

Barani – Naglene (1,24 km, bez seguma)

41.

D

D

Barani – Naglene (2,17 km, grants)

42.

C

C

Beļavas ciema Vienības iela (0,62 km, melnais)

43.

C

C

Beļavas ciema Kalna iela (0,28 km, melnais)

44.

D

D

Beļavas ciema Avotu iela (1,72 km, melnais, grants)

45.

D

D

Beļavas ciema Sīļu iela (0,27 km, grants)

46.

D

D

Beļavas ciema Podnieku iela (0,36 km, grants)

47.

D

D

Pilskalna ciema Ozolu iela (0,2 km, grants)

48.

C

C

Pilskalna ciema Liepu iela (0,51 km, grants)

49.

D

D

Pilskalna ciema Pilskalna iela (0,4 km, grants)

50.

D

D

Pilskalna ciema Dīķu iela (0,95 km, grants)

51.

D

D

Pilskalna ciema Parka iela (1,06 km, grants)

52.

D

D

Pilskalna ciema Gravas iela (0,25 km, grants)

53.

C

C

Letes ciema Bērzu iela (0,65 km, grants)

54.

D

D

Letes ciema Partizānu iela (0,25 km, grants)

55.

D

D

Letes ciema Ezera iela (0,35 km,grants)

56.

D

D

Letes ciema Liepu iela (0,35 km,grants)

57.

D

D

Letes ciema Smilšu iela (0,37 km,grants)

58.

C

C

Letes ciema Vidus iela (0,40 km, grants)

59.

C

C

Letes ciema Saimniecības iela (0,68 km,grants)

60.

D

D

Letes ciema Grantskalnu iela (0,33 km, grants)

61.

C

C

Svelberģa ciema Lapu iela (0,35 km,grants)

62.

C

C

Svelberģa ciema Rožu iela (0,70 km,grants)

63.

C no 0-0,23 km

D no 0,23-0,8 km

C no 0 -0.23 km

D no 0,23-0,8 km

Ozolkalna ciema Kalna iela (0,8 km, grants)

64.

C

C

Ozolkalna ciema Kļavkalnu iela (1,9 km, grants, melnais)

65.

C

C

Ozolkalna ciema Pļavu iela (0,4 km, grants)

66.

C

C

Ozolkalna ciema Saules iela (0,41 km, grants)