Gulbenes 2. vidusskola Kopš 2015./2016.mācību gada Gulbenes 2. vidusskolā var apgūt vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu “Valsts aizsardzības mācība”, pēc kuras apguves absolventiem būs zināmas priekšrocības, stājoties Valsts robežsardzes koledžā vai Policijas koledžā. Valsts aizsardzības mācības saturs iekļauj ierindas mācību, topogrāfijas un tūrisma prasmju pilnveidi, fizisko spēju attīstību un citas mācību komponentes.

 

Saziņai ar Gulbenes 2.vidusskolu