k nov01

Gulbenes novads - pilsēta un 13 pagasti

  •  Gulbenes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Teritorijas ziņā tas ir piektais lielākais novads Latvijā – 1876 km2.
  • Gulbenes vārds rakstītajos vēstures avotos pirmoreiz minēts 1224.gadā – Tālavas zemju dalīšanas līgumā.
  • Liecība no Ledus laikmeta ir Liedes kalni – morēnu sanesumi, kas kā septiņu pauguru virkne stiepjas gar Liedes upi Jaungulbenes pagastā.
  • Senākās liecības par cilvēku apdzīvotām vietām Gulbenes novadā ir pilskalni un ezermītnes, piemēram, Krapas pilskalns Daukstu pagastā un Ušuru ezera Līņsaliņa Līgo pagastā.
  • Iepriekšējā gadsimta miers un pamatīgums meklējams Druvienas pagastā – kur Vecā skola ar tāfeli, tintnīcu un skolotāja kanceli un, koku ieskauti, līkumo grantētie lielceļi. Kalna galā ir pils, tagad – pamatskola.
  • Daudzu ievērojamu Latvijas mākslinieku, rakstnieku un aktieru saknes ir katrā novada pagastā, piemēram,¬¬ literatūrfilozofe Zenta Mauriņa no Lejasciema pagasta, Latvijas lauku fotogrāfs Ferdinands Knoks no Galgauskas pagasta, aktieris Kārlis Sebris no Lizuma pagasta un daudzi citi.
  • Stāmeriena ir Gulbenes novada greznā rota. Te ir pils, kas ir viens no spožākajiem 19./20. gs. mijas franču neorenesanses paraugiem Latvijā, te ir Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca, kuras apzeltītos čuguna krustus rotā 100 kalnu kristāli no Urāliem, un te atrasta Latvijā greznākā vēlā dzelzs laikmeta (12.gs.) villaine, kurai līdzīgas nav citur pasaulē.
  • Latvijas vēsturē nozīmīga vieta ir Litenes pagastam. Te līdz 1941.gadam atradās Latvijas armijas nometne, tagad – piemiņas vieta.
  • Novada augstākajā punktā, Rankas pagasta Stabu kalnā, un Kārtenes pilskalnā Beļavas pagastā atrodas Strūves ģeodēziskā loka, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, mērījumu triangulācijas punkti.
  • Gan rūpnieciskā, gan lauksaimnieciskā ražošana visattīstītākā ir Lizuma pagastā, piemēram, SIA „Avoti SWF" ražo masīvkoka mēbeles, un ir viens no vadošajiem šīs jomas uzņēmumiem Latvijā.