Drukāt

P.Kundziņa projektētās dzīvojamās ēkas

Noslēdzoties Pirmajam pasaules karam, Vecgulbenes miestā sākās jauns attīstības posms. bija jāsakopj postījumi, jābūvē mājas, jāatjauno normāla dzelzceļa darbība. Ap Vecgulbenes dzelzceļa staciju pieauga rosība un cilvēku skaits. 1920.gada sākumā uzsāka dzelzceļnieku kolonijas būvniecību Vecgulbenē, lai dzelzceļa darbinieku ģimenēm novērstu dzīvokļu trūkumu. Dzelzceļnieku kolonijas izveidošana Vecgulbenē ir starp pirmajiem Latvijas Republikas pilsētbūvnieciskajiem pasākumiem. Joprojām Gulbenē ir apskatāmas sešas slavenā latviešu arhitekta Paula Kundziņa radītās divstāvu dzīvojamās mājas, kas celtas nacionālā romantisma stilā - arhitektūrā izmantojot latviešu nacionālās koka celtniecības elementus. Ēku būvniecībā tika ievēroti sekojoši principi: zem viena jumta nedrīkstēja būt vairāk par 4 dzīvokļiem, kuriem bija jābūt pilnīgi izolētiem citam no cita, katrā - vismaz 2 istabas. Katrai mājai ir individuāla noskaņa, taču visas kopā tās veido vienotu ansambli.