Ģerboņu likums

2005. gadā tiek pieņemts un 30. decembrī stājas spēkā Ģerboņu likums. Tas nosaka ģerboņu (izņemot valsts ģerboni) reģistrācijas kārtību, to tiesisko aizsardzību un vispārīgos lietošanas principus, kā arī kārtību, kādā apstiprināma atribūtika ar valsts ģerboni.  Tikai pēc ģerboņa reģistrācijas Ģerboņu reģistrā tā īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) ir izņēmuma tiesības izmantot ģerboni un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai.

Ģerboņu reģistru veido, uztur un papildina Kultūras ministrija.

Ģerboņi, kurus apstiprinājusi Heraldikas komisija līdz 2005. gada 30. decembrim, ir jāreģistrē Ģerboņu reģistrā, lai uz tiem būtu attiecināmas likumā noteiktās izņēmuma tiesības un tiesiskā aizsardzība.

Neviena no bijušā Gulbenes rajona pašvaldībām līdz 2009. gada 1. jūlijam, kad stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma un tika izveidots Gulbenes novads, nebija reģistrējusi savus ģerboņus.

Pašvaldību ģerboņi Gulbenes novadā

Gulbenes novada ģerbonis

Gulbenes novada ģerbonis2009. gada 24. septembrī Gulbenes novada dome pieņem lēmumu izstrādāt Gulbenes novada ģerboni. 2010. gada 27. aprīlī tas tiek reģistrēts Ģerboņu reģistrā.

Gulbenes novada ģerbonis - sarkanā laukā trīs (2/1) sudraba peldoši gulbji.

 

Pēc mēneša pašvaldība akceptē domu par Gulbenes novada karogu.

Novada karogs

Karoga malu attiecība 2:1.

un zaļās krāsas fonā Gulbenes novada ģerbonis.

PANTONE 7485 C
PANTONE 356 U

 

Litenes pagasta ģerbonis

litene1202005. gadā ir apstiprināts Litenes pagasta ģerbonis - sudraba laukā zaļš ābeles celms ar atvasi un četrām lapām; celma griezums ar zeltu.

2012. gada 13. aprīlī Latvijas Republikas Kultūras ministrija pieņem lēmumu reģistrēt Lītenes pagasta ģerboni Ģerboņu reģistrā.

 

Stāmerienas pagasta ģerbonis

stam1202013.gada 12.aprīlī

Kultūras ministrijā tiek saņemts Stāmerienas pagasta pārvaldes iesniegums par pagasta ģerboņa reģistrēšanu Ģerboņu reģistrā.

2013.gada 19.aprīlī

Stāmerienas pagasta ģerboņa aprakstu un attēla projektu Kultūras ministrija nosūta Valsts Heraldikas komisijai izvērtēšanai.

2013.gada 22.oktobrī

Valsts Heraldikas komisija sniedz atzinumu, ka iesniegtais ģerboņa attēls un apraksts atbilst heraldikas prasībām, un ir sastādīts atbilstošs heraldiskais apraksts.

2013.gada 24.oktobrī

Kultūras ministrija nolemj reģistrēt Stāmerienas pagasta ģerboni Ģerboņu reģistrā.

Stāmerienas pagasta ģerbonis – zilā laukā šķērsām likts zelta ugunskrusts ar trim izvirzījumiem šķērsa galā.

 

Rankas pagasta ģerbonis

Rankas pagasta ģerbonisValsts heraldikas komisijā apstiprināts un reģistrēts Ģerboņu reģistrā Gulbenes novada Rankas pagasta ģerbonis - zelta sprēslenīca uz sarkana fona.

Rankas pagasts to svinīgi saņem 15.maijā Melngalvju namā Ģerboņu svētku laikā.

 

Lejasciema pagasta ģerbonis

AttēlsZelta laukā zila sija, horizontālā zilā josla simbolizē Gauju, bet apkārt pamatne - zelta laukus upes krastos.

2015.gada 14.maijā ar valsts Heraldikas komisijas lēmumu Ģerboņu svētku laikā svinīgā ceremonijā Lejasciema pagasts saņēma atjaunoto ģerboni, kas tika ieviests 1938.gadā, bet atcelts 1939.gadā, kad Lejasciems zaudēja pilsētas tiesības.

 

Gulbenes pilsētas ģerbonis

gulbenes gerb m1938. gadā ir apstiprināts Gulbenes ģerbonis – melnā laukā peldošs sudraba gulbis.

Ģerboņu reģistrā Gulbenes pilsētas ģerbonis ir reģistrēts 2017.gada 31.oktobrī.

 

 

 

Kultūras ministrija 16.01.2018. Ģerboņu reģistrā iekļāvusi trīs Gulbenes novada pagastu – Tirzas, Stradu, Jaungulbenes – ģerboņus.

tirz01


Tirzas pagasta ģerbonis.
Zilā laukā uzslējies zelta vērsis ar sudraba ragiem.

 

strad01
Stradu pagasta ģerbonis.
Sudraba laukā trīs sarkani stilizēti žuburoti ugunskrusti pāļa virzienā.

 

jaung01
Jaungulbenes pagasta ģerbonis
.
Skaldīts:
1. – sudraba laukā sarkana roze ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu,
2. – sarkanā laukā sudraba izplests gulbja spārns.

Informāciju sagatavoja V.Vilde