Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2016.gada 1.janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

Kopā 23000
Gulbene 8117
Beļavas pagasts 1618
Daukstu pagasts 1120
Druvienas pagasts 516
Galgauskas pagasts 674
Jaungulbenes pagasts 1143
Lejasciema pagasts 1592
Litenes pagasts

1022

Lizuma pagasts 1425
Līgo pagasts 408
Rankas pagasts 1407
Stāmerienas pagasts 1101
Stradu pagasts 1933
Tirzas pagasts 924

 

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām

Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 220 465 2457 452 91 3685
sievietes 221 411 2639 842 319 4432
Kopskaits 441 876 5096 1294 410 8117

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 31 103 478 105 10 727
sievietes 45 88 538 159 61 891
Kopskaits 76 191 1016 264 71 1618

 

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 20 61 389 71 16 557
sievietes 28 72 329 93 41 563
Kopskaits 48 133 718 164 57 1120

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 23 29 177 28 4 261
sievietes 17 25 152 38 23 255
Kopskaits 40 54 329 66 27 516

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 19 51 203 49 5 327
sievietes 25 45 199 56 22 347
Kopskaits 44 96 402 105 27 674

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 33 69 379 79 7 567
sievietes 32 69 334 107 34 576
Kopskaits 65 138 713 186 41 1143

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 39 68 479 83 87 756
sievietes 42 83 461 140 110 836
Kopskaits 81 151 940 223 197 1592

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 27 44 363 77 14 525
sievietes 17 49 296 103 32 497
Kopskaits 44 93 659 180 46 1022

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 50 69 472 94 19 704
sievietes 52 66 410 138 55 721
Kopskaits 102 135 882 232 74 1425

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 13 18 144 27 6 208
sievietes 11 18 111 49 11 200
Kopskaits 24 36 255 76 17 408

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 39 104 459 99 16 717
sievietes 21 82 415 111 61 690
Kopskaits 60 186 874 210 77 1407

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 37 81 369 51 13 551
sievietes 31 58 335 95 31 550
Kopskaits 68 139 704 146 44 1101

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 80 123 601 119 15 938
sievietes 61 124 592 165 53 995
Kopskaits 141 247 1193 284 68 1933

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 30 53 287 54 9 433
sievietes 34 52 274 94 37 491
Kopskaits 64 105 561 148 46 924