Kopš 2010.gada pilsētas un pagastu pārvaldēs gada sākumā tiek veidots pārskats par deklarēto iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām.

Iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām novadā kopumā dots 1.tabulā un attēlots diagrammā.

Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novadā pa vecuma grupām 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
2010.gada sākumā 1433 3704 15522 3758 1080 25497
2011.gada sākumā 1397 3330 15246 3694 1047 24714
2012.gada sākumā 1350 2998 15553 3687 1088 24676
2013.gada sākumā 1353 2909 15433 3605 1102 24402
2014.gada sākumā 1316 2799 15109 3649 1079 23952
2015.gada sākumā 1310 2603 14932 3588 1074 23507
2016.gada sākumā 1298 2580 14342 3578 1202 23000

1.tabula
Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novadā pa vecuma grupām 2010.-2016.gada sākumā.

 

Grafiks

 

 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa vecuma grupām, salīdzinot 2010. un 2016.gadu, skatāmas 2.tabulā.

Deklarēto skaita izmaiņas, salīdzinot 2010. un 2016.gadu 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
Beļavas pagasts -60 -308 24 -34 -2 -380
Daukstu pagasts -27 -43 -95 14 20 -131
Druvienas pagasts 5 -43 1 -20 11 -46
Galgauskas pagasts -2 -29 -1 -10 -2 -44
Gulbene -67 -327 -558 -55 -4 -1011
Jaungulbenes pagasts -2 -34 -86 -7 -3 -132
Lejasciema pagasts -29 -83 -187 -107 101 -305
Litenes pagasts 1 -19 -61 -11 -8 -98
Lizuma pagasts 27 -63 -115 10 8 -133
Līgo pagasts 10 -18 10 -5 -24 -27
Rankas pagasts -48 -49 -71 -16 17 -167
Stāmerienas pagasts 3 -25 68 -15 8 39
Stradu pagasts 16 -65 -89 83 -5 -60
Tirzas pagasts 38 -18 -20 -7 5 -2
Novadā kopumā -135 -1124 -1180 -180 122 -2497

2.tabula
Deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņas, salīdzinot 2010. un 2016. gadu.

Informācija sagatavota,
izmantojot pilsētas un pagastu pārvalžu sniegtos datus.

V.Vilde