Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2017.gada 1.janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

Kopā 22397
Gulbene 7945
Beļavas pagasts 1546
Daukstu pagasts 1111
Druvienas pagasts 519
Galgauskas pagasts 653
Jaungulbenes pagasts 1107
Lejasciema pagasts 1544
Litenes pagasts

957

Lizuma pagasts 1414
Līgo pagasts 398
Rankas pagasts 1394
Stāmerienas pagasts 1048
Stradu pagasts 1846
Tirzas pagasts 915

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām

Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 222 456 2373 460 88 3599
sievietes 240 403 2526 850 327 4346
Kopskaits 462 859 4899 1310 415 7945

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 26 98 443 104 16 687
sievietes 38 78 526 143 74 859
Kopskaits 64 176 969 247 90 1546

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 28 66 390 65 12 561
sievietes 32 82 319 85 32 550
Kopskaits 60 148 709 150 44 1111

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 20 33 179 24 5 261
sievietes 20 28 149 35 26 258
Kopskaits 40 61 328 59 31 519

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 21 46 206 49 6 328
sievietes 20 39 188 54 24 325
Kopskaits 41 85 394 103 30 653

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 37 61 370 78 7 553
sievietes 28 67 319 104 36 554
Kopskaits 65 128 689 182 43 1107

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 37 133 475 79 22 746
sievietes 38 124 428 134 74 798
Kopskaits 75 257 903 213 96 1544

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 31 52 327 65 18 493
sievietes 12 45 271 99 37 464
Kopskaits 43 97 598 164 55 957

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 38 74 487 76 19 694
sievietes 40 35 479 118 48 720
Kopskaits 78 109 966 194 67 1414

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 18 14 146 27 6 211
sievietes 9 15 105 45 13 187
Kopskaits 27 29 251 72 19 398

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 35 101 455 97 16 704
sievietes 24 80 418 108 60 690
Kopskaits 59 181 873 205 76 1394

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 26 80 355 54 8 523
sievietes 30 55 322 88 30 525
Kopskaits 56 135 677 142 38 1048

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 69 125 583 111 18 906
sievietes 61 119 545 163 52 940
Kopskaits 130 244 1128 274 70 1846

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 29 48 290 50 11 428
sievietes 33 55 273 90 36 487
Kopskaits 62 103 563 140 47 915