Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2018.gada 1.janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

Kopā 22066
Gulbene 7834
Beļavas pagasts 1529
Daukstu pagasts 1131
Druvienas pagasts 488
Galgauskas pagasts 629
Jaungulbenes pagasts 1069
Lejasciema pagasts 1513
Litenes pagasts

1010

Lizuma pagasts 1381
Līgo pagasts 391
Rankas pagasts 1374
Stāmerienas pagasts 1024
Stradu pagasts 1827
Tirzas pagasts 866

 

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām

Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 227 467 2309 475 79 3557
sievietes 259 398 2424 865 331 4277
Kopskaits 486 865 4733 1340 410 7834

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 33 108 422 93 13 669
sievietes 45 82 549 116 68 860
Kopskaits 78 190 971 209 81 1529

 

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 36 97 383 56 8 580
sievietes 36 81 325 80 29 551
Kopskaits 72 178 708 136 37 1131

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 19 32 170 27 6 254
sievietes 18 29 130 32 25 234
Kopskaits 37 61 300 59 31 488

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 19 44 202 49 7 321
sievietes 16 35 177 57 23 308
Kopskaits 35 79 379 106 30 629

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 37 51 353 82 5 528
sievietes 34 63 300 109 35 541
Kopskaits 71 114 653 191 40 1069

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 44 89 483 91 24 731
sievietes 41 84 422 148 87 782
Kopskaits 85 173 905 239 111 1513

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 29 55 352 72 14 522
sievietes 19 44 286 98 41 488
Kopskaits 48 99 638 170 55 1010

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 49 75 451 82 19 676
sievietes 44 75 420 122 44 705
Kopskaits 93 150 871 204 63 1381

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 14 14 146 34 6 214
sievietes 9 17 96 43 12 177
Kopskaits 23 31 242 77 18 391

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 33 96 461 96 20 706
sievietes 22 74 411 106 55 668
Kopskaits 55 170 872 202 75 1374

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 26 72 350 55 10 513
sievietes 30 55 313 84 29 511
Kopskaits 56 127 663 139 39 1024

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 62 113 567 121 17 880
sievietes 65 98 530 194 60 947
Kopskaits 127 211 1097 315 77 1827

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 27 42 280 52 10 411
sievietes 31 47 258 83 36 455
Kopskaits 58 89 538 135 46 866

Informāciju apkopoja V. Vilde