Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novadā 2017. un 2018. gada sākumā

Informācija sagatavota pēc pagastu un pilsētas pārvaldes sniegtajām ziņām.

Deklarēto iedzīvotāju skaits 2018. gada sākumā Gulbenes novadā ir par 331 mazāks nekā iepriekšējā gada sākumā. Divu iepriekšējo gadu – 2016. un 2017. – deklarēto iedzīvotāju skaita samazinājums bija krietni lielāks, proti, 603.

Skatoties pa vecuma grupām, pozitīvas skaita izmaiņas ir divās vecuma grupās:

  • deklarēto iedzīvotāju skaits vecumā līdz 6 gadiem ir par 62 lielāks nekā 2017. gada sākumā,
  • deklarēto iedzīvotāju skaits vecumā no 63 gadiem ir par 59 lielāks nekā 2017. gada sākumā.

Deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņas pilsētā un pagastos, salīdzinot 2017. un 2018. gada sākumu

 

2017. g.

2018. g.

Izmaiņas

Gulbene

7945

7834

-111

Beļavas pagasts

1546

1529

-17

Daukstu pagasts

1111

1131

20

Druvienas pagasts

519

488

-31

Galgauskas pagasts

653

629

-24

Jaungulbenes pagasts

1107

1069

-38

Lejasciema pagasts

1544

1513

-31

Litenes pagasts

957

1010

53

Lizuma pagasts

1414

1381

-33

Līgo pagasts

398

391

-7

Rankas pagasts

1394

1374

-20

Stāmerienas pagasts

1048

1024

-24

Stradu pagasts

1846

1827

-19

Tirzas pagasts

915

866

-49

Kopā

22397

22066

-331

 

Deklarēto iedzīvotāju skaita salīdzinājums pa vecuma grupām

 

0 – 6 gadi

7 – 18 gadi

19 – 62 gadi

63 – 79 gadi

80 un vecāki

Kopā

2017. gads

1262

2612

13947

3455

1121

22397

2018. gads

1324

2537

13570

3522

1113

22066

Izmaiņas

62

-75

-377

67

-8

-331

 

Deklarēto iedzīvotāju skaita vecumā līdz 6 gadiem izmaiņas pilsētā un pagastos

 

2017. gads

2018. gads

Izmaiņas

Gulbene

462

486

24

Beļavas pagasts

64

78

14

Daukstu pagasts

60

72

12

Druvienas pagasts

40

37

-3

Galgauskas pagasts

41

35

-6

Jaungulbenes pagasts

65

71

6

Lejasciema pagasts

75

85

10

Litenes pagasts

43

48

5

Lizuma pagasts

78

93

15

Līgo pagasts

27

23

-4

Rankas pagasts

59

55

-4

Stāmerienas pagasts

56

56

0

Stradu pagasts

130

127

-3

Tirzas pagasts

62

58

-4

Kopā

1262

1324

62

Informāciju sagatavoja V.Vilde