Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2010. gada 1. janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm

Kopā 25497
Gulbene 9128
Beļavas pagasts 1998
Daukstu pagasts 1251
Druvienas pagasts 562
Galgauskas pagasts 718
Jaungulbenes pagasts 1275
Lejasciema pagasts 1897
Litenes pagasts 1120
Lizuma pagasts 1558
Līgo pagasts 435
Rankas pagasts 1574
Stāmerienas pagasts 1062
Stradu pagasts 1993
Tirzas pagasts 926

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām pilsētā un pagastos

Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 265 589 2659 469 100 4082
sievietes 243 614 2995 880 314 5046
Kopskaits 508 1203 5654 1349 414 9128

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 78 247 474 130 7 936
sievietes 58 252 518 168 66 1062
Kopskaits 136 499 992 298 73 1998

 

 
Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 41 82 441 91 5 660
sievietes 34 94 372 59 32 591
Kopskaits 75 176 813 150 37 1251

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 19 53 172 28 2 274
sievietes 16 44 156 58 14 288
Kopskaits 35 97 328 86 16 562

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 26 52 216 44 3 341
sievietes 20 73 187 71 26 377
Kopskaits 46 125 403 115 29 718

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 39 84 415 76 10 624
sievietes 28 88 384 117 34 651
Kopskaits 67 172 799 193 44 1275

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 53 118 566 121 17 875
sievietes 57 116 561 209 79 1022
Kopskaits 110 234 1127 330 96 1897

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 19 61 403 66 18 567
sievietes 24 51 317 125 36 553
Kopskaits 43 112 720 191 54 1120

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 39 103 528 81 13 764
sievietes 36 95 469 141 53 794
Kopskaits 75 198 997 222 66 1558

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 8 26 137 28 29 228
sievietes 6 28 108 53 12 207
Kopskaits 14 54 245 81 41 435

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 60 123 502 96 12 793
sievietes 48 112 443 130 48 781
Kopskaits 108 235 945 226 60 1574

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 36 89 334 57 7 523
sievietes 29 75 302 104 29 539
Kopskaits 65 164 636 161 36 1062

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 56 175 631 71 17 950
sievietes 69 137 651 130 56 1043
Kopskaits 125 312 1282 201 73 1993

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 8 54 302 59 3 426
sievietes 18 69 279 96 38 500
Kopskaits 26 123 581 155 41 926

 

--------------------

Pēc Centrālas statistikas pārvaldes datiem 2010.gada sākumā Gulbenes novadā bija 25 159 iedzīvotāji un Gulbenē - 8 825.

V.Vilde
/GND Informācijas nodaļa/