Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2012. gada 1. janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

Kopā
24676
Gulbene 8650
Beļavas pagasts 1803
Daukstu pagasts 1210
Druvienas pagasts 532
Galgauskas pagasts 703
Jaungulbenes pagasts 1238
Lejasciema pagasts 1754
Litenes pagasts 1110
Lizuma pagasts 1493
Līgo pagasts 430
Rankas pagasts 1546
Stāmerienas pagasts 1152
Stradu pagasts 2059
Tirzas pagasts 996

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām pilsētā un pagastos

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 248 517 2611 412 89 3877
sievietes 232 505 2880 842 314 4773
Kopskaits 480 1022 5491 1254 403 8650

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 54 123 534 119 6 836
sievietes 42 115 575 182 53 967
Kopskaits 96 238 1109 301 59 1803

 

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 28 76 414 69 12 599
sievietes 23 93 359 95 41 611
Kopskaits 51 169 773 164 53 1210

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 18 43 173 25 4 263
sievietes 10 33 153 52 21 269
Kopskaits 28 76 326 77 25 532

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 25 49 215 45 4 338
sievietes 21 59 191 71 23 365
Kopskaits 46 108 406 116 27 703

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 31 71 409 74 5 590
sievietes 35 68 386 120 39 648
Kopskaits 66 139 795 194 44 1238

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 48 106 494 115 19 782
sievietes 57 108 531 185 91 972
Kopskaits 105 214 1025 300 110 1754

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 24 39 405 84 15 567
sievietes 21 35 350 107 30 543
Kopskaits 45 74 755 191 45 1110

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 44 92 449 136 15 736
sievietes 39 89 507 73 49 757
Kopskaits 83 181 956 209 64 1493

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 11 22 155 27 6 221
sievietes 6 21 122 49 11 209
Kopskaits 17 43 277 76 17 430

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 55 101 525 79 13 773
sievietes 38 82 476 119 58 773
Kopskaits 93 183 1001 198 71 1546

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 33 97 369 58 12 569
sievietes 23 65 346 107 42 583
Kopskaits 56 162 715 165 54 1152

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 67 131 661 107 17 983
sievietes 64 126 675 158 53 1076
Kopskaits 131 257 1336 265 70 2059

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 22 63 307 69 4 465
sievietes 31 69 281 108 42 531
Kopskaits 53 132 588 177 46 996

V.Vilde
GND Informācijas nodaļa