Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2013. gada 1. janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

 

Kopā 24402
Gulbene 8578
Beļavas pagasts 1749
Daukstu pagasts 1186
Druvienas pagasts 534
Galgauskas pagasts 718
Jaungulbenes pagasts 1223
Lejasciema pagasts 1713
Litenes pagasts 1125
Lizuma pagasts 1469
Līgo pagasts 422
Rankas pagasts 1522
Stāmerienas pagasts 1135
Stradu pagasts 2036
Tirzas pagasts 992

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām pilsētā un pagastos

Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 253 496 2598 421 95 3863
sievietes 226 482 2860 839 308 4715
Kopskaits 479 978 5458 1260 403 8578

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 42 109 531 113 7 802
sievietes 43 111 566 171 56 947
Kopskaits 85 220 1097 284 63 1749

 

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 26 73 416 69 10 594
sievietes 23 87 356 93 33 592
Kopskaits 49 160 772 162 43 1186

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 28 35 176 22 4 265
sievietes 13 29 159 45 23 269
Kopskaits 41 64 335 67 27 534

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 27 52 212 49 5 345
sievietes 21 60 198 70 24 373
Kopskaits 48 112 410 119 29 718

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 30 72 405 68 11 586
sievietes 37 71 376 111 42 637
Kopskaits 67 143 781 179 53 1223

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 40 114 504 115 22 795
sievietes 53 110 491 166 98 918
Kopskaits 93 224 995 281 120 1713

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 28 48 405 73 17 571
sievietes 26 49 331 111 37 554
Kopskaits 54 97 736 184 54 1125

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 46 78 524 59 14 721
sievietes 39 86 461 117 45 748
Kopskaits 85 164 985 176 59 1469

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 11 20 149 27 9 216
sievietes 6 19 118 50 13 206
Kopskaits 17 39 267 77 22 422

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 48 106 517 81 12 764
sievietes 35 84 461 122 56 758
Kopskaits 83 190 978 203 68 1522

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 30 88 377 53 13 561
sievietes 27 63 341 106 37 574
Kopskaits 57 151 718 159 50 1135

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 73 124 647 123 15 982
sievietes 55 125 657 161 56 1054
Kopskaits 128 249 1304 284 71 2036

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 29 60 301 62 8 460
sievietes 38 58 296 108 32 532
Kopskaits 67 118 597 170 40 992

 V.Vilde
GND Informācijas nodaļa