Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2015. gada 1. janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

Kopā 23 507
Gulbene 8275
Beļavas pagasts 1656
Daukstu pagasts 1150
Druvienas pagasts 530
Galgauskas pagasts

679

Jaungulbenes pagasts 1178
Lejasciema pagasts 1661
Litenes pagasts 1059
Lizuma pagasts 1443
Līgo pagasts 419
Rankas pagasts 1441
Stāmerienas pagasts 1128
Stradu pagasts

1926

Tirzas pagasts 962

 

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām

 Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 218 486 2518 433 86 3741
sievietes 221 422 2739 841 311 4534
Kopskaits 439 908 5257 1274 397 8275

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 32 103 496 113 9 753
sievietes 39 75 551 175 63 903
Kopskaits 71 178 1047 288 72 1656

 

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 20 71 397 70 16 574
sievietes 28 75 338 93 42 576
Kopskaits 48 146 735 163 58 1150

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 22 32 179 25 3 261
sievietes 18 31 159 40 21 269
Kopskaits 40 63 338 65 24 530

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 21 45 214 50 3 333
sievietes 21 51 192 57 25 346
Kopskaits 42 96 406 107 28 679

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 32 71 390 74 7 574
sievietes 34 72 352 114 32 604
Kopskaits 66 143 742 188 39 1178

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 41 108 520 99 21 789
sievietes 55 81 485 164 87 872
Kopskaits 96 189 1005 263 108 1661

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 29 44 380 72 17 542
sievietes 22 49 306 107 33 517
Kopskaits 51 93 686 179 50 1059

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 49 64 506 77 17 713
sievietes 48 52 457 117 56 730
Kopskaits 97 116 963 194 73 1443

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 11 19 145 26 8 209
sievietes 10 27 114 46 13 210
Kopskaits 21 46 259 72 21 419

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 43 93 503 79 8 726
sievietes 26 63 454 118 54 715
Kopskaits 69 156 957 197 62 1441

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 38 85 374 47 14 558
sievietes 35 59 347 98 31 570
Kopskaits 73 144 721 145 45 1128

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 76 113 615 109 16 929
sievietes 50 119 611 162 55 997
Kopskaits 126 232 1226 271 71 1926

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 32 44 306 70 3 455
sievietes 39 49 284 112 23 507
Kopskaits 71 93 590 182 26 962

 

V.Vilde