2020. gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā veikti 524 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 32 reģistru ierakstiem vairāk nekā 2019.gadā. Reģistrēti 152 jaundzimušie, 75 laulības un 297 mirušas personas.

Dzimšana

2020. gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 152 jaundzimušie. 69 jaundzimušie ir zēni, 83 – meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 12. Visvairāk mazuļu reģistrēts martā (16), maijā (16), septembrī(15). Vismazāk oktobrī (8), janvārī, novembrī, decembrī (katrā 11).

Laulība

2020. gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 75 laulības, kas ir par 5 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 50 laulības, t.sk. 19 svinīgi zālē, 31 – darba kabinetā. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrēta 20 laulības. 10 laulības reģistrētas Stāmerienas pilī vai pils pagalmā, 1 – Staru kultūras namā, 9 ārā brīvā dabā, t.sk. 3 dzimto māju pagalmos. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 5 laulību reģistri: 4 laulības notikušas Velēnas ev.lu. baznīcā, 1 Gulbenes Romas katoļu baznīcā.

Miršana

2020. gadā Gulbenes novadā reģistrēti 297 miršanas gadījumi. Tas ir par 39 vairāk kā 2019.gadā. Miruši 138 vīrieši un 159 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums – 68,3 gads, sieviešu – 80,5 gadi. 2019.gadā aizsaulē aizgājušas izteikti garu mūžu nodzīvojušas sievietes - 97 sievietes pārsniegušas 80 gadu vecumu, t. sk. viena 100 gadu vecumu.

Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2018.g.

2019.g

2020.g.

2018.g.

2019.g.

2020.g.

Līdz 20 g

1

(7 mēn. vecs)

1

(4 gadi vecs)

2

1

(7mēn.

veca)

-

1

21 – 30 g

2

1

1

-

1

1

31 – 40 g

3

-

3

1

-

-

41 – 50 g

12

7

10

2

2

1

51 – 60 g

25

22

19

13

5

11

61 – 70 g

31

40

35

25

14

11

71 – 80 g

48

37

35

27

34

37

81 – 90 g

24

22

29

62

44

65

91 -101 g

2

1

4

24

27

32

Kopā

148

131

138

155

127

159

 

Gulbenes novads 2011.-2020.

Gads,

Reģ.veids

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Dzimšana

178

191

185

188

192

175

196

158

164

152

Laulība

86

101

93

91

115

85

77

110

70

75

Miršana

345

351

340

279

301

319

303

303

258

297