Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem

Lejasciema pagastā

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde 2018.gada pavasara periodā sakarā ar slikto ceļu stāvokli līdz 01.05.2018. noteikusi ierobežojumus pašvaldības ceļu izmantošanai Lejasciema pagastā.

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

Lembupe – Ledupe (Salmaņu ceļš)

5-6

4.52 km

Masas ierobežojums 5 t

Podnieki – Bārīši

5-23

1,5

Masas ierobežojums 5 t

Veri - Jānuži 5-32 0,79 km Masas ierobežojums 5 t

*Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi var tikt atcelti agrāk.

 

Rankas pagastā slēdzamie ceļi un ielas pavasara periodā no  04.04.2018.-30.04.2018.

Aizliegts braukt kravas automobiļiem un kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai.

Nr.

Autoceļa nosaukums

Ceļa Numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

1.

Kaļvi – Uriekstes stacija

10-7

2,622

3,5 t

2.

Vālodzes –Sejatas

10-1

1,940

3,5 t

3.

Rēveļi – Mežsilieši- Vērzemnieki

10-2

6,180

3,5 t

4.

Dambakalns-Birzieši,

10-9

2,897

3,5 t

5.

Kalnāji - Vidusbirzuļi

10-14

6,540

3,5 t

6.

Azanda- Lapsiņas

10-15

2,470

3,5 t

7.

Ranka-Rankas stacija

10-6

3,850

3,5 t

Aizliegts braukt visu gadu (saskaņojot pašvaldību)

Aizliegts braukt kravas automobiļiem un kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa ir lielāka par 3,5t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai.

Nr.

Autoceļa nosaukums

Ceļa Numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

1.

Gaujezeri – Lācītes

10-4

0,75

3,5 t

2.

Ranka- Lācītes

10-5

3,24

3,5 t

3.

Palsas iela

 

0,313

3,5 t

Informē Rankas pagasta pārvalde

Litenes pagastā

Litenes pagasta pārvalde līdz 01.05.2018. ir nolēmusi ierobežot satiksmi kravas automobiļiem, kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kā arī traktortehnikai, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto 2018.gada pavasara periodā pa Litenes pagasta pašvaldības grants un grunts seguma autoceļiem.

Nr.

Autoceļa nosaukums

Ceļa Numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

1.

Kordona-Sils- Silmalas

6-4

6.40 km

3.5 t

2.

Kordona- Aurova

6-3

5.35 km

3.5 t

3.

Elstu ceļš

6-11

3.05 km

3.5 t

4.

Sopuļi-Monte- Betona tilts

6-9

5.33 km

3.5 t

5.

Litenes stacija- Spouļi- Jaunsilenieki

6-2

6.70 km

3.5 t

*Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi var tikt atcelti agrāk.

 

Jaungulbenes pagastā

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde sakarā ar slikto ceļu stāvokli no 09.11.2017. noteikusi ierobežojumus pašvaldības ceļu izmantošanai Jaungulbenes pagastā.

 

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums

Ierobežojuma veids

Kaipi - Liede

8-7

1,1 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Vecais Madonas ceļš

8-20

1,2 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Informē Jaungulbenes pagasta pārvalde

 

Galgauskas pagastā

No 17.10.2017. pār Galgauskas pagasta Vijatas tiltu atļauta kustība transportam ar kopējo masu ne lielāku par 3,5 t.

c zime kravas306

Galgauskas pagasta pārvalde informē, ka ir noteikti ierobežojumi transportlīdzekļu kustībai uz šādiem pašvaldības ceļiem:

  • 4-1 Rimstavas-Pamati  - 5 T
  • 4-5 Rītiņi-Pārbrauktuve - 10 T
  • 4-6 Galgauska-Zemītes-Lielkaļi - 10 T
  • 4-7 Pumpuri-Jaunāmuiža - 10 T
  • 4-9 Vāverītes-Tirzas tilts - 5 T
  • 4-10 Ozoliņi-Božas - 10 T
  • 4-16  Zemītes-Lielpurvi - 10 T
  • 4-22 Galgauska-Brūklenāji - 10 T

 

Informē Galgauskas pagasta pārvalde

 

Gulbenē

Sakarā ar Litenes ielas, Gulbenē, kritisko brauktuves stāvokli un lai novērstu turpmāko ielas brauktuves sabrukumu, Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde informē par kravas automobiļu kustības aizlieguma ieviešanu Litenes ielas posmā no Parka ielas līdz Blaumaņa ielai (autoceļam P35 Gulbene - Balvi) no 2017.gada 1.februāra.

Aizlieguma ceļa zīmes Nr.306 (Kravas automobiļiem braukt aizliegts) tiks uzstādītas Parka/Litenes ielu un Nākotnes/Litenes/Draudzesskolas ielu krustojumos.

Satiksmes ierobežojumi Litenes ielai tiek noteikti, līdz brauktuves klātnes seguma (iesēdumu un bedru) sakārtošanai.

Kravas automobiļu nokļūšana uz AS Mitrāns tiek nodrošināta no Blaumaņa ielas pa Nākotnes un Draudzesskolas ielām.

Informē Gulbenes pilsētas pārvalde