27.02.2014. Gulbenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par transportlīdzekļu satiksmes aizlieguma un ierobežojuma noteikšanas tiesībām (protokols Nr. 3, 18.§).

Pagastu pārvalžu vadītājiem ir uzdots

  • noteikt pašvaldību ceļiem aizliegumus vai ierobežojumus transportlīdzekļu satiksmei, lai aizsargātu autoceļus,
  • izsniegt saskaņojumus komersantu ceļu un māju ceļu īpašniekiem par to ceļu lietošanas aizliegumiem, ierobežojumiem vai to atcelšanu,
  • izsniegt saskaņojumus vai transportlīdzekļu satiksmes atļaujas, braukšanai pa slēgtajiem pašvaldības autoceļiem.