Informācija sagatavota, izmantojot Gulbenes novada teritorijas plānojumu.

Gulbenes novadā ir apzinātas 96 nosaukumu upes. Iespējams, ir vēl kāda upīte, kas nav iekļuvusi novada teritorijas plānojuma kartēs.

Caur Gulbenes novadu iet robežšķirtne Gaujas un Daugavas baseinu upēm – daļa novada upju satek līkumainajā un Latvijas teritorijā garākajā upē – Gaujā, citas – Latvijas likteņupē Daugavā.

Cauri Gulbenei tek Krustalīce, kas sākas Daukstu pagastā, un Krustalīces pieteka Asarupe, kas tek gar pilsētas austrumu robežu.

Upes Beļavas pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Daugavas baseins

Asarupe

13

50

Gaujas baseins

Cirstupe

15

50

Gaujas baseins

Dzēsnupīte

11

50

Gaujas baseins

Jērupīte

6

10

Gaujas baseins

Kamaldiņa

7

10

Gaujas baseins

Lāčupīte

12

50

Daugavas baseins

Līdumupe

6

10

Gaujas baseins

Melderupīte

6

10

Daugavas baseins

Mellupe (Melnupe)

24

50

Gaujas baseins

Mudaža

13

50

Gaujas baseins

Olekšupīte (savieno Moveša ezeru ar Sudala ezeru)

3

10

Gaujas baseins

Pērļupīte

4

10

Gaujas baseins

Pinteļupīte

4

10

Gaujas baseins

Srīvuļu upe

<10

10

Upes Daukstu pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Daugavas baseins

Āriņupīte

11

50

Daugavas baseins

Audīle

17

50

Daugavas baseins

Gružupīte

<10

10

Daugavas baseins

Krustalīce

24

50

Daugavas baseins

Liede (augštecē sauc par Liedīti)

62

100

Daugavas baseins

Niedrīte (Nidrīte)

18

50

Daugavas baseins

Olene

<10

10

Daugavas baseins

Pededze

159

300

Daugavas baseins

Tīrumgrāvis

16

50

Upes Druvienas pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Gaujas baseins

Azanda

19

50

Gaujas baseins

Ezerupe

< 10

10

Gaujas baseins

Labā Vilaune

<10

10

Gaujas baseins

Sace

11

50

Gaujas baseins

Saltupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Tirza

80

100

Gaujas baseins

Tocupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Vilaune

18

50

Upes Galgauskas pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Gaujas baseins

Alkšņupīte

10

50

Gaujas baseins

Gosupe

19

50

Gaujas baseins

Kamaldiņa

<10

10

Gaujas baseins

Krustalīce

24

50

Gaujas baseins

Lāčupīte

12

50

Gaujas baseins

Vijata

18

50

Upes Jaungulbenes pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Daugavas baseins

Asarupe

14

50

Daugavas baseins

Audīle

17

50

Daugavas baseins

Galene

<10

10

Daugavas baseins

Liede

62

100

Daugavas baseins

Olene

<10

10

Gaujas baseins

Vijata

18

50

Upes Lejasciema pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Gaujas baseins

Baltupe (Irbupe), Vidagas pieteka;

< 10

10

Gaujas baseins

Bebrupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Cēsaka (Dzērve)

< 10

10

Gaujas baseins

Dukuļupe

< 10

10

Gaujas baseins

Dzelzupe

< 10

10

Gaujas baseins

Egļupe

< 10

10

Gaujas baseins

Gauja

452

300 līdz Tirzas ietekai, tālāk 500

Gaujas baseins

Gosupe

19

50

Gaujas baseins

Ilgupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Kārklupe

< 10

10

Gaujas baseins

Koruļupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Ķiurga

< 10

10

Gaujas baseins

Lāčupīte

12

50

Gaujas baseins

Latupe

< 10

10

Gaujas baseins

Lēnupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Līnupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Mudaža

12

50

Gaujas baseins

Niedrupe

14

50

Gaujas baseins

Olekšupīte (savieno Moveša ezeru ar Sudala ezeru)

3

10

Gaujas baseins

Pārkarupīte (Pīļava, Pīļupīte)

< 10

10

Gaujas baseins

Sudaliņa

9

10

Gaujas baseins

Suņugrāvis

< 10

10

Gaujas baseins

Tarlupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Tirziņa (Svārbe)

18

50

Gaujas baseins

Vidaga

24

50

Upes Līgo pagstā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Daugavas baseins

Asarupe

14

50

Daugavas baseins

Liede

60

100

Daugavas baseins

Mandauga grāvis

17

50

Daugavas baseins

Niedrīte (Nidrīte)

18

50

Daugavas baseins

Silto Strauts

<10

10

Daugavas baseins

Tīro Grāvis

16

50

Daugavas baseins

Ušurupe

12

50

Upes Litenes pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Daugavas baseins

Apkārtupe

12

50

Daugavas baseins

Bebrupe

11

50

Daugavas baseins

Dzirla

23

50

Daugavas baseins

Guldupe

< 10

10

Daugavas baseins

Kaugurupīte

14

50

Daugavas baseins

Kazupe

< 10

10

Daugavas baseins

Lekšupe

< 10

10

Daugavas baseins

Makstiņupe

< 10

10

Daugavas baseins

Mugurupe

23 (kopā ar Mellupi)

50

Daugavas baseins

Pededze

159

300

Daugavas baseins

Sita

41

100

Upes Lizuma pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Gaujas baseins

Azanda

19

50

Gaujas baseins

Dzelnupe

< 10

 3

Gaujas baseins

Gauja

452

300

Gaujas baseins

Gosupei

19

50

Gaujas baseins

Isliņa

13

50

Gaujas baseins

Kubuļupīte

< 10

 3

Gaujas baseins

Limana upe

<10

10

Gaujas baseins

Radžupīte

< 10

 3

Gaujas baseins

Uriekste

23

50

Gaujas baseins

Zvana Strauts

5

10

Upes Rankas pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Gaujas baseins

Azanda

19

50

Gaujas baseins

Degļupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Egļupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Gauja

452

300

Gaujas baseins

Krutovka

< 10

10

Gaujas baseins

Lazdupe

< 10

10

Gaujas baseins

Palsa

68

100

Gaujas baseins

Pāpanupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Sace

11

50

Gaujas baseins

Uriekste

23

50

Upes Stāmerienas pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Daugavas baseins

Dzelzupe

5

10

Daugavas baseins

Guldupe

7.6

10

Daugavas baseins

Kaugurupīte

14

50

Daugavas baseins

Kazupe

7

10

Daugavas baseins

Līdumupe

6

10

Daugavas baseins

Mellupe (Melnupe)

23

50

Daugavas baseins

Paparze

27

100

Daugavas baseins

Pogupe

23

50

Daugavas baseins

Rūdupe

9

10

Upes Stradu pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Daugavas baseins

Asarupe

14

50

Daugavas baseins

Audīle

17

50

Daugavas baseins

Bebrupīte

11

50

Daugavas baseins

Kaugurupīte

14

50

Daugavas baseins

Knerša

10

50

Daugavas baseins

Krustalīce

24

50

Daugavas baseins

Ķīšupe

5

10

Daugavas baseins

Mellupe (Melnupe)

23

50

Daugavas baseins

Melnupīte

5

10

Daugavas baseins

Mugurve

12

50

Daugavas baseins

Pededze

131

300

Daugavas baseins

Pogupe

23

50

Upes Tirzas pagastā

Lielbaseins

Upe

Garums (km)

Aizsargjosla (m)

Gaujas baseins

Tirza

80

100

Gaujas baseins

Gosupe

19

50

Gaujas baseins

Isliņa

13

50

Gaujas baseins

Alkšņupīte

10

50

Gaujas baseins

Virāne

9

10

Gaujas baseins

Adulīte

< 10

10

Gaujas baseins

Pāļupīte

< 10

10

Gaujas baseins

Caunupīte

< 10

10