Pasākumu kalendārs

Gulbenes novada "Ģimeņu sporta svētki"
12-05-2017, 17:00 - 20:00

12.maijā pl.17.00 Gulbenes sporta centra sporta laukumā notiks Gulbenes novada "Ģimeņu sporta svētki".

Gulbenes novada ģimeņu sporta svētki – 2017

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

 1. Veicināt Gulbenes novadā dzīvojošo ģimeņu - dzimtas iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs;
 2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
 3. Stiprināt novada ģimenes.

Vieta un laiks

 1. Sacensības notiks 2017.gada 12.maijā pie Gulbenes sporta centra (Skolas ielā 12A).
 2. Dalībnieku reģistrācija un izloze notiks pie Gulbenes sporta centra no pl. 16.00 – 16.45;
 3. Atklāšanas parāde plkst. 17.00;
 4. Sacensību sākums plkst. 17.10.

Organizācija

 1. Pasākumu organizē Gulbenes sporta centrs, sadarbībā ar Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļu;
 2. Sacensību galvenais tiesnesis Dace Anča (t.29295359).

Dalībnieki

 1. Sacensībās var pieteikt ne vairāk kā divas ģimenes (dzimtas) no vienas pārvaldes (no Gulbenes pilsētas – ne vairāk kā 4 ģimenes). Komandā var būt neierobežots dalībnieku skaits, taču katrā sacensību veidā startē divi pieaugušie un divi bērni. Komandā jāpiedalās vismaz vienam bērnam, kurš jaunāks par 12 gadiem. Katra komanda rūpējas par vienotu noformējumu;
 2. Komandu piesaka pagastu pārvaldes sporta darba organizators līdz 08.05.2017.

e-pastā vai pa tālruni 29295359;

 1. Pielikumā pieteikuma paraugs.

 

Vērtēšana

 1. Vērtēšana notiek ģimeņu komandu vērtējumā: par 1.vietu katrā sacensību veidā komanda saņem 1 punktu, par 2.vietu - 2 punktus, par 3.vietu - 3 punktus u.t.t.;
 2. Kopvērtējumā summē visu sporta veidu iegūtos punktus. Uzvar komanda ar vismazāko punktu summu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir augstāka vieta ģimeņu stafetē;
 3. Komandas, kuras nav piedalījušās visos sporta veidos, vērtē aiz komandām ar pilnu sacensību sporta veidu skaitu.

Apbalvošana

 1. Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējas komandas kopvērtējumā;
 2. Visas ģimenes saņem piemiņas balvas.

SACENSĪBU VEIDI

 1. IZGLĀB SAVĒJO!

Piedalās 4 dalībnieki. Trīs stāv aiz līnijas, ceturtais - pretējā pusē aplītī. Pēc starta signāla pirmais dalībnieks paņem piepūstu “glābšanas riņķi” un met ceturtajam dalībniekam, kamēr uzmet “virsū”. To pašu turpina otrais un trešais dalībnieks. Uzvar komanda, kura visātrāk veikusi uzdevumu.

 1. NESTABILĀS GLĀZES

Piedalās 3 dalībnieki. Pēc starta signāla dalībnieki piepūš balonus un dodas pie galda, uz kura novietotas plastmasas glāzītes. Uzdevums, ar piepūsto balonu “apgāzt” glāzes. Ja balonā beidzas gaiss, piepūš atkal. Uzvar komanda, kura visātrāk veikusi uzdevumu.

 1. KARAĻU CIENĪGA PRECIZITĀTE

Piedalās 4 dalībnieki. Dalībniekiem ar šņoru palīdzību, kas apsietas ap spaini, “jāpārber” tā saturs otrā spainī. Uzvar komanda, kura uzrādījusi vislabāko rezultātu.

 1. ŠĶĒRŠĻU JOSLA

Piedalās 3 dalībnieki. Dalībnieki sastājas kolonnā, starp viņiem ir bumbas, kas nedrīkst nokrist. Pēc starta signāla komanda veic noteiktu attālumu, pārvarot norādītos šķēršļus. Ja izkrīt bumba, tiek piešķirtas soda sekundes. Uzvar komanda, kura visātrāk un bez kļūdām veikusi uzdevumu.

 1. SPA PĒDIŅĀM

Komandā 4 dalībnieki. Divi dalībnieki stāv aiz starta līnījas, divi pretējā pusē. Pēc starta signāla pirmais dalībnieks kāpj ar vienu kāju vienā bļodā ar otru – otrā, tad kāpj ārā, tukšo bļodu otrs dalībnieks pārvieto uz priekšu, lai pirmais dalībnieks varētu virzīties tālāk, līdz pretimstāvošajiem komandas biedriem, kuri to pašu veic atpakaļ virzienā. Uzvar komanda, kura visātrāk veikusi uzdevumu.

 1. ZEME DEG

Komandā 4 dalībnieki. Komandai 5 ķieģeļi. Pa kuriem jāpārvietojas noteiktais attālums. Uzvar komanda, kura uzrādījusi labāko rezultātu un nav nopelnījusi soda punktus.

 1. ĢIMEŅU STAFETE

Komandā 4 dalībnieki. Stafete notiks uz piepūšamajām atrakcijām.

Stafetes apraksts būs sacensību dienā.

Bērni laipni gaidīti uz piepūšamajām atrakcijām!